Hon vill motionera om kontaktdagar på gymnasiesärskolan

En riksdagsmotion om kontaktdagar på gymnasiet blir troligen ett direkt och glädjande resultat av Inger Davidsons möte med föräldrarna på Föräldrakraftdagarna.

”Det kan jag ta upp i en motion”, var Inger Davidsons snabba svar på klagomål om att de tio kontaktdagarna i skolan inte får följa med upp i gymnasiesärskolan.

Inger Davidson fanns på plats på Föräldrakraftdagarna för att, som regeringens utredare, presentera planerna på en nationell strategi för föräldrastöd – och fick massor av tips och idéer från de föräldrar som deltog på Föräldrakraftdagarna, de verkliga experterna på området. Idéer om att skapa självhjälpsgrupper fick både ris och ros.

”Jag är rädd för att självhjälpsgrupper blir att ’en blind leder en blind’. Vad som behövs är en rejäl kunskapshöjning eftersom vi föräldrar möter en oerhörd okunskap och får kämpa hårt för att få rätt till en bra skolgång och så vidare”, sa en förälder i publiken.

{loadposition incontent}Inger Davidson är riksdagsledamot för kristdemokraterna och vice ordförande i justitieutskottet.