Hon vill stoppa kostnadstak för läkemedel

– Det är olyckligt om vi i Norden sätter upp kostnadstak för nya och effektiva läkemedel.
Det säger Elisabeth Wallenius, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, med anledning av nya rapporter ”skenande kostnader” för särläkemedel.

Sveriges Radio rapporterar idag att kostnader för särläkemedel har ökat med 120 procent på fyra år och att ”det ständigt växande antalet läkemedel kan kosta flera miljoner kronor per patient och år”.

I Norge har Hälsodirektatet tagit fram ett förslag om att sätta ett kostnadstak på 600 000 norska skattekronor för läkemedel.

Inom Riksförbundet Sällsynta diagnoser är man mycket kritisk till det norska förslaget om max-gräns och rapporterna om höga kostnader.

– Läkemedel ingår i vården, det är därför viktigt att inte endast diskutera vad ett enskilt läkemedel får kosta utan en generell diskussion om vårdkostnader. Det är också olyckligt om vi i Norden agerar på egen hand i de här frågorna och sätter upp spärrar för nya och effektiva läkemedel, säger Elisabeth Wallenius, ordförande.

– Jag förstår att det låter hisnande att en enskild patient kostar ett landsting sju miljoner per patient och år. Därför argumenterar vi för att det behövs nationella lösningar för sällsynta patientgrupper.

– Det behövs politiker och beslutsfattare som är beredda att utreda hur man på bästa sätt kan organisera vård för sällsynta diagnosgrupper, så att den kompetens som finns tas till vara och kommer patienterna till del. Inte minst för att säkerställa att dyra läkemedel används och förskrivs av läkare som har kunskap om diagnosen och vårdbehovet, säger Elisabeth Wallenius.