Hon vill tvinga friskolorna ge alla elever rätt stöd

”Tänk om elever med funktionsnedsättningar fick rätt att gå i friskola och få det stöd de behöver. Tänk om friskolor inte fick drivas i lokaler som utestänger.” DHR:s ordförande Maria Johansson kräver att politikerna förverkligar principen om att alla är lika värda.

Maria Johansson gör ett uttalande med anledning av det är 1000 dagar kvar tills Sveriges nationella plan för handikappolitiken ska förverkligas. Men hon är tveksam till om målen verkligen kommer att klaras.

– Varför byggs det i strid mot lagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet? Varför köps tåg och bussar in som inte fungerar för alla? frågar Maria Johansson.

Hon pekar bland annat ut friskolorna som ett problem när det gäller tillgängligheter för elever med funktionshinder. Men inte bara friskolorna utan skolväsendet i sin helhet behöver en uppryckning.

– Tänk om föräldrar med nedsatt rörelseförmåga kan välja den skola de tror passar bäst för deras barn utan att behöva oroa sig för att inte kunna delta i föräldramöten och framträdanden, skriver hon bland annat.

Läs hela uttalandet på DHR:s hemsida.