Hörselskadad får 25 000 kronor för att kommunen nekade jobb

En ung kvinna fick inte jobbet för att hon var hörselskadad. Arbetsgivaren bröt därför mot lagen som förbjuder diskriminering i arbetslivet. Kvinnan får nu 25 000 kronor i skadestånd.

Handikapprörelsen slåss för en lagändring som gör det möjligt att få skadestånd för butiker och andra verksamheter som stänger ute personer med funktionsnedsättningar.

På ett område finns redan en sådan lag sedan 1999 – nämligen på arbetsmarknaden. Sedan december 2006 täcker diskrimineringsskyddet även ”skäliga stöd- och anpassningsåtgärder” under pågående anställning.

I det aktuella fallet med den hörselskadade kvinnan som inte fick jobbet som vikarie på kommunens äldreboende var det denna lag som åberopades.

Kvinnan hade tidigare arbetat som timvikarie på ett äldreboende i en kommun och fått veta att hon skött jobbet bra. När sedan kvinnan sökte anställning som semestervikarie fick hon inte det. Arbetsgivaren ansåg att kommunikationen inte fungerade och var osäker på hur mycket kvinnan hörde.

Handikappombudsmannen ansåg att kommunen brutit mot lagen som förbjuder diskriminering i arbetslivet. Nu har kommunen i en förlikning gått med på att betala 25 000 kronor till kvinnan.

– Förlikningen markerar arbetsgivarens ansvar att inte diskriminera någon på grund av funktionshinder, säger handikappombudsman Torbjörn Andersson.

På Handikappombudsmannens webbsajt finns mer information om lagen som förbjuder diskriminering – http://www.ho.se/Tpl/NormalPage____25.aspx