Nyheter

Hörselskadad får 25 000 kronor för att kommunen nekade jobb


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

En ung kvinna fick inte jobbet för att hon var hörselskadad. Arbetsgivaren bröt därför mot lagen som förbjuder diskriminering i arbetslivet. Kvinnan får nu 25 000 kronor. HO Torbjörn Andersson konstaterar att skadeståndet markerar arbetsgivarnas ansvar.

En ung kvinna fick inte jobbet för att hon var hörselskadad. Arbetsgivaren bröt därför mot lagen som förbjuder diskriminering i arbetslivet. Kvinnan får nu 25 000 kronor i skadestånd.

Handikapprörelsen slåss för en lagändring som gör det möjligt att få skadestånd för butiker och andra verksamheter som stänger ute personer med funktionsnedsättningar.

På ett område finns redan en sådan lag sedan 1999 – nämligen på arbetsmarknaden. Sedan december 2006 täcker diskrimineringsskyddet även ”skäliga stöd- och anpassningsåtgärder” under pågående anställning.

I det aktuella fallet med den hörselskadade kvinnan som inte fick jobbet som vikarie på kommunens äldreboende var det denna lag som åberopades.

Kvinnan hade tidigare arbetat som timvikarie på ett äldreboende i en kommun och fått veta att hon skött jobbet bra. När sedan kvinnan sökte anställning som semestervikarie fick hon inte det. Arbetsgivaren ansåg att kommunikationen inte fungerade och var osäker på hur mycket kvinnan hörde.

Handikappombudsmannen ansåg att kommunen brutit mot lagen som förbjuder diskriminering i arbetslivet. Nu har kommunen i en förlikning gått med på att betala 25 000 kronor till kvinnan.

– Förlikningen markerar arbetsgivarens ansvar att inte diskriminera någon på grund av funktionshinder, säger handikappombudsman Torbjörn Andersson.

På Handikappombudsmannens webbsajt finns mer information om lagen som förbjuder diskriminering – http://www.ho.se/Tpl/NormalPage____25.aspx

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion