Hörselskadad vinner strid – full ersättning för arbetshjälpmedel

En man med hörselnedsättning vinner en strid om att få full ersättning för arbetshjälpmedel. Det handlar om hörselhjälpmedel för drygt 100 000 kronor.

LÄS MER: Hur får man bidrag till arbetshjälpmedel?

Allmänna ombudet ville halvera ersättningen

Försäkringskassan hade beviljat bidragen, men Allmänna ombudet för socialförsäkringen ville begränsa ersättningen till 50 000 kronor. Mannen fick dock till full ersättning rätt i kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd.

Allmänna ombudet ansåg att arbetshjälpmedel ska ses som separata hjälpmedel först när de ska täcka behov som uppkommit genom olika slags funktionsnedsättningar, som exempelvis när en försäkrad ansöker om en punktskriftsskrivare och en specialanpassad skrivbordsstol. I det aktuella fallet ansåg Allmänna ombudet att hörselhjälpmedlen skulle ses som ett enda hjälpmedel. Beloppsgränsen skulle då vara 50 000 kronor.

Flera separata hjälpmedel

Kammarrätten i Stockholm ansåg (mål nr 5630-20) att det rörde sig om flera separata hjälpmedel eftersom produkterna kan användas i olika kombinationer och en av mikrofonerna kan användas separat. Man bedömde också att det rörde sig om datorbaserade hjälpmedel, samt att hjälpmedlen saknar värde för någon annan än mannen. Slutsatsen var att Försäkringskassans beslut om drygt 100 000 kronor i bidrag ska stå fast. Och när Högsta Förvaltningsdomstolen nu nekat prövningstillstånd är det nu slutligt bestämt att mannen får full ersättning.