Hörselskadade slås ut i onödan när hjälpmedel saknas

Dålig information och brist på hjälpmedel för hörselskadade resulterar i att många förtidspensioneras i onödan. På lördag (20 oktober) anordnar Hörselskadades Riksförbund en opinionsdag för rätten till hjälpmedel.

När det gäller barn till och med 20 års ålder beräknar HRF att det finns cirka 10 000 som har hörselskador.

Protesterna på lördag fokuserar främst på problemen för de som är i arbetsför ålder.
– Försäkringskassan nonchalerar hörselproblemen, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i Hörselskadades Riksförbund som anser att det råder stor brist på hörselhjälpmedel i arbetslivet.

– Det finns över 640 000 hörselskadade i yrkesverksam ålder. Ändå vet Försäkringskassan väldigt lite om vad hörselskadade behöver för att få en fungerande arbetssituation, säger Jan-Peter Strömgren.
– Följden blir att många sjukskrivs och förtidspensioneras helt i onödan.

Den som hör dåligt på jobbet hamnar i ett Moment 22: Försäkringskassan har kostnadsansvaret för arbetshjälpmedel, men vet inte vad hörselskadade behöver. Landstingen har sådan kunskap, men har inte ansvar för kostnaderna. Den som har kunskap har inga pengar, och den som har pengar har ingen kunskap. Det är absurt, säger Jan-Peter Strömgren.

Ett grundläggande problem är att hörselskadade får bristfällig information om vilka hjälpmedel som finns. Över 40 procent anser att de inte har fått tillräcklig information om hörselhjälpmedel för arbetet, visar en hrf/Handu-undersökning.

HRF:s webbsajt finns på www.hrf.se

Hörselskadades Riksförbund har tre grundkrav:
1. Hörseltekniska hjälpmedel till alla som behöver. Öka utprovningarna av hörseltekniska hjälpmedel och utvidga landstingens sortiment, så att fler får tekniska helhetslösningar som underlättar arbete, studier med mera. Låt alla hörselskadade prova olika hörselhjälpmedel.
2. Högkostnadsskydd på alla hörselhjälpmedel. Avskaffa de olagliga och orättvisa kostnadstaken på hörapparater, som gör att de som har störst behov måste betala mest. Alla avgifter i samband med utprovning av hjälpmedel bör istället omfattas av högkostnadsskyddet.
3. Ny skolorganisation för hörselskadade och döva barn. Skapa en ny, samlad skolorganisation för hörselskadade och döva, så att alla barn som hör dåligt får teckenspråk, hörseltekniska anpassningar och hörselutbildade lärare i en miljö med små klasser och full delaktighet.