Nyheter

HSO satsar på barns självbestämmande


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Barns egen röst måste stärkas i mötet med kommun och landsting. Därför
startar HSO projektet ”Egen växtkraft” i syfte att öka barns och ungas möjlighet till ett
självständigt liv.
– Vi tror att det finns ett problem och detta ska vi undersöka och sedan producera handböcker för unga, föräldrar
och personal, berättar Ann-Marie Stenhammar som arbetar med projektet.

Foto på Ann-Marie Stenhammar.Barns egen röst måste stärkas i mötet med kommun och landsting. Därför startar HSO, Handikappförbundens samarbetsorganisation, projektet ”Egen växtkraft” i syfte att öka barns och ungas möjlighet till ett självständigt liv.

– Vi tror att det finns ett problem och detta ska vi undersöka och sedan producera handböcker för unga, föräldrar och personal, berättar Ann-Marie Stenhammar som arbetar med projektet.

”Egen växtkraft” har fått stöd från Allmänna arvsfonden och man hoppas att man nu ska kunna arbeta med projektet i tre år.

– Vi ska intervjua barn, föräldrar och personal. Ett sätt att öka barns och ungas inflytande tror vi kan vara att skapa individuella planer med bland annat habilitering och skola tillsammans med barnen, säger Ann-Marie Stenhammar.

Nu startar HSO sitt projekt och kommer börja samla in goda erfarenheter och inventera hur det ser ut runt om i Sverige. Viktigt är att ta reda på hur man får barns röst att höras och hur man bedömer vad som är barnens bästa.

– Vi måste få in barnens perspektiv i beslutsfattandet om insatser. Det är viktigt att barnen får en möjlighet att frigöra sig själva från vuxenvärlden, alltså både personal och föräldrar, säger Ann-Marie Stenhammar.

Handboken HSO kommer producera för unga kommer vända sig till barn i åldrarna 12 till 18 år.

www.hso.se
www.arvsfonden.se
www.stenhammar.se/konsult/index.html

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring