Hugo Lagercrantz: Ödesdigra besparingar på barnvaccin

Barn blir döva i onödan för att nya vaccin mot pneumokocker inte används, sa barnläkaren Hugo Lagercrantz vid ett seminarium med Majblomman i Almedalen på onsdagen. Han vill också att flickor ska vaccineras mot livmoderhalscancer redan i skolan.

Hugo Lagercrantz påpekade att barn har alldeles för svaga
lobbyorganisationer vilket framgår tydligt i Almedalen där bilbranschen, fackliga organisationer, energibranschen och många andra varje år satsar stora resurser på att dra till sig medias uppmärksamhet.

Majblommans välbesökta seminarium var ett lyckat försök
att öka uppmärksamheten kring barns rättigheter, men man för en ojämn kamp om mediautrymmet som ofta domineras av fastighetsskatt och  utspel från bilbranschen eller liknande.

Vid Majblommans seminarium gav Hugo Lagercrantz en lång rad exempel på att svenska barn hamnar i underläge vid politikernas fördelning av resurser.

* Brister inom BB. Inom Storstockholm räcker inte BB-platserna till, trots att det borde vara en rättighet att få plats och kunna stanna på BB under en tid. Bristen beror på att det saknas barnmorskor och annan personal – som lockas till äldreomsorg och andra verksamheter på grund av löneläget.

* Alltför få kuvösplatser i storstäderna. Bristen beror även här på att personalen lockas till andra jobb med bättre arbetstider och löner.

* Barnsjukvården är underdimensionerad på exempelvis Astrid Lindgrens barnsjukhus. Politikerna har inte satsat tillräckliga resurser. Enligt Hugo Lagercrantz kan man lätta på trycket genom att ge husläkarna bättre utbildning om barn.

* Barn kommer i andra hand i föräldraförsäkringen – föräldrarnas önskemål väger tyngre, menar Hugo Lagercrantz som även skulle vilja se föräldraersättning till studenter och andra som inte har någon inkomst.

* Skolhälsovården är försummad och klart sämre än företagshälsovården. Dessutom är skillnaderna stora mellan olika orter. Få kommuner når upp till målet om en skolsköterska per 400 elever eller en läkare per 2000.

* Barn- och ungdomspsykiatrin är marginaliserad och köerna kan vara jättelånga, exempelvis för barn med ADHD i Stockholm. Barnpsykiatrin borde vara viktigare än vuxenpsykiatrin – sedan kan det vara för sent, anser Hugo Lagercrantz som även vill höja barnpsykiatrins status när det gäller forskning.

* Ödesdigra besparingar inom barnvaccin. Hugo Lagercrantz varnade för att barn blir döva och drabbas allvarligt på annat sätt helt i onödan om inte vaccination mot pneumokocker, vattkoppor och livmoderhalscancer genomförs. Han framhöll att de nya vaccinerna mot livmoderhalscancer – som bör ges till flickor redan i skolan – är en ”fantastisk uppfinning som sparar mycket lidande och pengar” och han var kritisk till att ”socialstyrelsen är passiv”. Det är anmärkningsvärt att frågan inte uppmärksammats mycket mer, ansåg Hugo Lagercrantz.

* Resurser för språkinlärning och läsande. Lagercrantz anser att det är viktigt att stimulera barns läsning och varnar för konsekvenserna av minskade öppettider och färre bibliotekarier. Han lyfte fram Gotlands barnbibliotek som ett föredöme när det gäller att stimulera.

* Musikundervisningen är inte tillräckligt prioriterad. Forskning visar att barns hjärnor stimuleras av att spela piano och andra musikinstrument, trots det har musikskolan dragit ned.

* Barnforskningen kommer i andra hand när det gäller strategiska satsningar och det saknas professurer när det gäller allmän barnmedicin.

Hugo Lagercrantz efterlyste mycket starkare lobbying för barn och unga.

– Vi behöver en större paraplyorganisation som kan lobba för barn. Organisationer som Majblomman och Rädda Barnen är alltför små aktörer, sa Hugo Lagercrantz som också vill ha en barnminister och extra rösträtt för föräldrar.
– Även om alla säger sig arbeta för barnens bästa tar man ofta de äldres parti när det kommer till skarpa lägen. Det finns det många exempel på. Tänk om småbarnsföräldrar kunde få extra rösträtt för sina barn – kanske en halv röst per barn i kommun- och landstingsvalen, sa Hugo Lagercrantz.