Information från Humana

Humana är remissinstans till LSS-utredningen

Att kunna vara med och påverka när politiker fattar beslut om LSS och personlig assistans är viktigt.

Humana är ett av få företag som fått möjligheten att vara med och ge sin syn på hur assistansen och de personliga assistenternas roll ska stärkas.

Mer om Humanas remissvar om LSS-utredningen.

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.