Hundar ska hjälpa unga med epilepsi

Atlas är Sveriges första epilepsihund men kan snart få sällskap. Nu söks svenska ungdomar som vill delta i en undersökning. 

Unga som har epilepsi eller andra funktionsnedsättningar kan ha både glädje och nytta av en egen hund. Vissa undersökningar tyder på att hundar kan förutse epilepsianfall medan andra undersökningar visar att anfallen kan minska. Nu söks svenska ungdomar som vill delta i en mer noggrann undersökning för att se vilken hjälp de kan få av hundar när det gäller att hantera epilepsin.

Detta är första gången som hundträning med barn som har epilepsi genomförs. Projektet drivs av Svenska Service- och Signalhundsförbundet, SOS, i samarbete med Svenska Epilepsiförbundets Ungdomssektion och Astrid Lindgrens barnsjukhus och stöds av Allmänna Arvsfonden.

Man vill bland annat ta reda på om hundarna kan förutse anfall – och vara till hjälp när anfallen väl inträffar hos ungdomar med epilepsi.

En undersökning från 2003 tyder på att specialtränade hundar – och ibland även otränade hundar – faktiskt kan förutse och varna för anfall 15–45 minuter innan de inträffar. Vad som får hundarna att reagera är det dock ingen som vet. Man har gissat på bland annat lukt och beteende hos hundägaren.

Vidare ska projektet kartlägga vad epilepsihundar kan betyda för ungdomarnas livskvalitet och möjligheter att leva ett aktivt. Ett par utländska undersökningar tyder på att både aktivititetsnivån och livskvaliteten kan öka med hjälp av epilepsihundar.

Den svenska undersökningen ska dessutom ge svar på frågan om anfallen minskar om den unga har ett bra samspel med epilepsihunden.

En annan viktiga fråga som ska undersökas är hur man kan använda tekniska hjälpmedel för att förebygga anfall eller kalla på hjälp när anfall inträffat. Idag saknas studier om hur larmsystem, positioneringsteknik och andra tekniska landvinningar kan underlätta för att ta emot larm och sedan lokalisera den drabbade personen.

När undersökningen nu drar igång får fyra till sex ungdomar mellan 13 och 18 år chansen att delta i undersökningen. Det ska vara några ungdomar som bara har epilepsi och några som även har andra funktionshinder i kombination med epilepsi. Ungdomen och hunden ska träna en gång per vecka i hemmiljö under ett års tid. Året därpå kommer resultaten av undersökningen att sammanställas och presenteras vid en konferens i Stockholm.

Kerstin Jonsson, som är hundinstruktör, vill nu få kontakt med ungdomar i åldern 13-18 år som har en relativt ung hund (2-5 år) i familjen. Kerstin kan nås via mail på adress kerstingute@hotmail.com eller telefon 08-6482 897 eller 073-6642009.

Svenska Epilepsiförbundet finns på www.epilepsi.se
Svenska Service och Signalhundförbundet finns på www.soshund.se