Hundratals barn fick assistans beviljad efter lagändring

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Försäkringskassan har beviljat drygt hälften av alla nyansökningar om assistansersättning för andningshjälp sedan lagändringen i november 2019. Det framgår av en rapport som Försäkringskassan idag lämnat in till regeringen.

Under perioden november 2019–december 2020 har Försäkringskassan fattat 753 beslut utifrån en ansökan om assistansersättning för andningshjälp.

Mest nya ansökningar

Majoriteten av dessa ansökningar, 446 stycken, har varit nya ansökningar från personer som inte haft något assistansersättning. Personerna har inte ansökt tidigare, eller så har de fått avslag, eller förlorat assistans som de tidigare haft.

Majoriteten av de som nyansökt om assistansersättning för andningshjälp är barn och unga i åldern 0–19 år. Av dessa är barn under 7 år i klar majoritet, och det är också vanligare att de yngre barnen beviljas assistansersättning.

Av de 446 nyansökningarna fick 236 (53 procent) bifall och 210 (47 procent) avslag.

I genomsnitt 157 timmar per vecka

Försäkringskassan uppger vidare att de flesta bifallen bygger på att andningshjälpen bedömts vara ett grundläggande behov enligt LSS.

Och behoven har varit mycket omfattande. Försäkringskassan har beviljat i genomsnitt 157 timmar per vecka. Ungefär hälften av timmarna gäller hjälp med andning.

Vanligt med slemsugning och andningmaskin

De vanligaste åtgärderna vid andningshjälp handlar om slemsugning, i kombination med bland annat övervakning, inhalation och andningsmaskin.

— Lagändringen att hjälp med andning ska vara ett grundläggande behov har haft störst betydelse för de som gjort en nyansökan, säger Signe Holmlund Armerin, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Lagändringen har inte inneburit lika stor skillnad för de som ansökt om utökat antal timmar

– De som redan hade grundläggande behov enligt LSS som översteg 20 timmar per vecka kunde redan före lagändringen få sitt behov av andningshjälp tillgodosett genom assistansersättning fast då som andra personliga behov, säger Signe Holmlund Armerin.

Därför ändrades lagen

Lagändringen i november 2019 tillkom efter en lång och upprörd debatt om försämrad assistans vid behov av andning och sondmatning.

Lagändringen innebar att andning klassades som ett grundläggande behov för rätt till assistans. Även tidigare har det varit möjligt att få assistans för andningshjälp, inom det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper”. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2015 tolkades dock som att detta bara skulle omfatta personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Hos Försäkringskassan ledde domen 2015 till att behov som hjälp med andning inte längre togs med i bedömningen av rätten till assistans.

Måste finnas risk för den enskildes hälsa

Fortfarande krävs att den som behöver hjälpen ska ha en dokumenterad nedsättning av någon av andningsfunktionerna. Det ska också finnas en risk för den enskildes hälsa, ytterst den enskildes liv, om hjälpinsatserna inte ges.

Hjälpåtgärder som mer allmänt syftar till att förbättra andningsförmågan, eller underlätta andning är alltså inte ett grundläggande behov, menar Försäkringskassan.

Fler artiklar om detta ämne

Ett nytt assistansförslag, nu utan att cementera en olycklig praxis
Regeringen lyssnade - och tog bort den olyckliga formuleringen
Lena Hallengren backar igen: Självklart att vi lyssnar på kritiken
Försäkringskassans tuffa praxis vid assistansbedömningar ska INTE skrivas in som lag
STIL: Lagförslag smygs igenom – tusentals kan förlora statlig assistans
Förslaget kan få mycket större konsekvenser än vad många tror, menar STIL
Frågan som aldrig skulle behöva ställas: Vågar du söka personlig assistans?
Många unga törs inte söka fler timmar och kan därför inte flytta hemifrån, de törs inte heller ta arbete, skriver Anna Barsk Holmbom
”Ett bombnedslag – assistansen begränsas ytterligare med nya lagförslaget”
Mycket hård kritik från Funktionsrätt Sverige, JAG, STIL och KFO mot regeringens planer
Rätten till assistans vid andning och sondmatning kan utökas nästa sommar
”Det är svårt att glädjas. Hoppet för alla andra sjunker”, kommenterar Anna Barsk Holmbom
”Akuta problem” med LSS kan lösas tidigast i november
Lena Hallengren: Arbetet har högsta prioritet
”Alla grundläggande behov måste ses i sin helhet, inte bara andning och sondmatning”
Kritik mot regeringens nya besked om rätten till assistans
Den hårda kritiken stoppar LSS-ändringen i sista minuten
Men vad händer nu? ”Situationen är akut. Regeringen borde varit förberedd på att agera direkt”, säger Pia Steensland (KD)
Nytt larm om andning och sondmatning: Uppenbar risk att lagändringen inte hjälper
41 organisationer i remissvar: ”Hela insatsen måste räknas som grundläggande”

Artikeln publicerades 2021-06-07