Hur bra personlig assistans får du för pengarna?

– Nu är det hög tid att också säkra att alla brukare får tillräckligt bra personlig assistans för pengarna, säger Tomas Agdalen, projektledare för en ISF-granskning.

ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, har gått igenom hur Försäkringskassan har implementerat de lagändringar som infördes 2013.

Dessa ändringar var av en mer administrativ karaktär. Nu behövs mer handfasta regler, anser ISF.

ISF påpekar att Försäkringskassan har begränsad möjlighet att följa upp assistansverksamheters verkliga innehåll.

Frågan om personlig assistans utförs med tillräcklig kvalitet har närmast helt lämnats till brukaren av lagstiftaren, menar ISF.

När personlig assistans infördes 1994 stod brukare som direkt kan utöva självbestämmande över sitt personliga stöd i fokus. Därför reglerade lagstiftaren varken vilka som får vara assistansanordnare eller med vilken kvalitet personlig assistans ska utföras.

Assistansersättningen betalas ut i kontanter, och brukarna köper assistans av assistansanordnare.

– Kommunerna och Försäkringskassan är fortfarande i huvudsak bara finansiärer av personlig assistans. I allt väsentligt saknas möjligheter att granska med vilken kvalitet personlig assistans utförs av assistansanordnarna, menar Tomas Agdalen och ISF.

Nu vill ISF att regeringen överväger att införa lagstöd som tillåter att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, granskar med vilken kvalitet personlig assistans utförs.

Läs mer

Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen – En granskning av systemet efter 2013 års ändringar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.