Hur gick LSS-valet?

ANALYS. Hur gick valet? Det är en fråga där svaret inte kommer att märkas än på länge, vare sig i riksdagen eller ute i kommuner och landsting. Men hur blev valresultatet för personer som tillhör LSS-gruppen?

Plötsligt i valkampanjens slutskede kom LSS upp på agendan.

Vad hände? Jo, våra intresseorganisationer fokuserade på problemen som fanns främst inom personlig assistans och den statliga assistansersättningen. ”Våra” politiker, främst från Bengt Westerbergs Liberalerna, tog för sig mer i debatterna. Andra partier hakade på och till slut även vårt stora regeringsparti.

Den avgörande insatsen gjorde Funktionsrätt Sverige med sin enkät där de graderade partierna utifrån bästa och sämsta för LSS-gruppen. Då tog det fart! De som hamnade främst slog sig för bröstet även i media. De som hamnade sist blev desperata att visa att rankningen var fel. De hade inte förstått enkäten?

LSS hamnade i fokus även i SVT och TV4. I partiledarutfrågningar och slutligen i partiledardebatterna. Alla partier lovade mer pengar till LSS. Slutligen lovade de att behov ska styra insatserna inte pengar!

Jag fick en fråga av Expressen om jag litade på partiernas löften och mitt svar blev: ”Tveksamt, men det blir svårt för dem att i framtiden prata pengar när behov ska styra”.

Det intressanta med att partierna lovat att behov styra insatserna i LSS, är att detta tydligt framgått av lagen i mer än 25 år! Trots detta har politiker, liksom förvaltningsrätterna, beslutat annorlunda, under lång tid och i allt större utsträckning. Politiker och beslutsfattare har glömt vad lagens mål är, varför den tillkom, att den är individuell, att det bara är behov som ska styra.

Vi ska främst tacka Funktionsrätt Sverige, för att de under en längre tid fokuserat på LSS och att de i år lyckades få upp våra frågor i valdebatterna!

Allt fler hamnar i fattigdom och får inte ta del av den standardhöjning som de flesta medborgare i Sverige haft under en lång tid.

En fråga där vi alla misslyckades är LSS-gruppens ekonomiska villkor. Allt fler hamnar i fattigdom och får inte ta del av den standardhöjning som de flesta medborgare i Sverige haft under en lång tid.

Orsaken till att ekonomin inte kom upp i debatterna är att de flesta väljare inte har ekonomiska problem. Endast ålderspensionärerna, där några har lika dålig ekonomi som LSS-gruppen, lyckades få löften om kraftigt sänkt skatt och bättre bidrag.

LSS-gruppens företrädare får kämpa vidare för att övertyga en kommande regering om att det behövs både bättre aktivitets- och sjukersättning och sänkt skatt för att lagens utlovade mål om ”ett liv som andra med goda levnadsvillkor” ska bli verklighet.

Vi måste även följa upp lokalt ute i kommunerna att partierna lever upp till sina löften om att behov ska styra LSS-insatserna. 80 procent av alla som tillhör LSS-gruppen får sina insatser från kommunen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *