Hur kan pressade assistansföretag åter bli framgångsrika?

Den 5–6 november anordnar Föräldrakraft och ABH Utbildning & Rådgivning ”Kompetensdagar LSS” i Malmö.
Vi bad Anna Barsk Holmbom, programansvarig, att svara på några frågor om varför.

Många assistansföretag är hårt pressade. Vad kan de göra för att åter bli framgångsrika?

– Det är ingen hemlighet att småskalighet kan innebära problem när ekonomin blir otillräcklig. Jag tror att man som anordnare kan behöva tänka på att utvidga sin verksamhet om man ska klara sig framöver.

– Det kan handla om att hitta nya uppdragsgivare inom den nisch man finns Men det kan också handla om att utveckla sin verksamhet mot nya mål. Till exempel att ta emot nya typer av uppdrag, kanske till och med enligt ny lagstiftning.

– Nya uppdrag skulle kunna handla om att börja utföra assistans till barn, om man inte har gjort det tidigare. Eller till personer med utmanande beteende. Det kan också vara till exempel uppdrag enligt socialtjänstlagen eller vårduppdrag.

Konferensen lägger stort fokus på internets betydelse, varför?

– Om man vill få nya uppdragsgivare måste man, helt naturligt bli mer känd. Antingen lokalt inom sitt upptagningsområde eller kanske till och med Sverigetäckande. I vilket fall som helst måste man då på något sätt arbeta för att bli mer känd och hur gör man det enklast om inte genom internet?

– Samtidigt innebär det en stor utmaning. Dels är man inte ensam om att ha kommit på den idén, dels måste man hela tiden tänka på att respektera sina nuvarande uppdragsgivares personliga integritet. Vi kommer naturligtvis att prata om båda sakerna under konferensen.

Hur får man mest nytta av konferensen?

– För oss är det viktigt att det som sägs under konferensen inte stannar där, utan att konferensen ses som ett avstamp till verklig förändring i verksamheten. Därför kommer vi att ha en kort workshop där deltagarna får fundera över hur den nya kunskapen ska omsättas i praktik när man kommer hem.

Konferensen pågår under två fullmatade dagar, kan du nämna fler höjdpunkter?

– En av de stora svårigheter i många anordnade står inför idag är rekrytering. Jag ser själv fram emot att få höra mer om kampanjen ”Kära assistent”, som varit en stor framgång på sociala medier, för att se om den kan vara ett sätt att nå nya personer att rekrytera. Vi ska också få lyssna på en rekryteringsexpert som inte kommer från vårt eget område och därför kan ge nya perspektiv. Det tror jag kommer att bli nyttigt och spännande.

Varför har ni valt Malmö?

– Vi har bestämt att genomföra kompetensdagar på flera olika orter i Sverige och valde att börja med Malmö där vi vet att det finns stor kunskapstörst och många anordnare som vill satsa framåt.
– Vi kommer sedan att alternera kompetensdagarna mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Ja, kanske även på fler orter också om det finns efterfrågan.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.