Hur känns det att ha autism i skolan?

Publicerat av
Redaktionen
Dela

Inför skolstarten vill Autism- och Aspergerförbundet öka förståelsen för hur det är att ha autism. Förbundet har tagit fram 11 skolövningar som ger elever som INTE har autism möjlighet att känna hur det kan vara att uppleva världen på ett annat sätt.

Tanken är att eleverna ska lockas att fundera över hur man kommunicerar, vad som är rättvis och hur de själva hade velat bli bemötta.

– Vi har börjat sprida materialet kostnadsfritt för att skapa bättre förutsättningar i skolan för verklig förståelse och inkludering, säger Nicklas Mårtensson som är förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet.

Övningarna är inspirerade från det material som låg till grund för Marita Falkmers avhandling ”From Eye to Us – prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions”.

Materialet kan hämtas på Autism- och Aspergerförbundets webbplats
www.autism.se/uppleva

Artikeln publicerades 2015-08-14