”Hur säkrar vi skyddet för personer med LSS- och SoL-insatser?”

Krisberedskapen för personer med funktionsnedsättningar uppmärksammas i en debattartikel i Dagens Samhälle.

”Personer som behöver samhällets stöd för att klara vardagen har lika stor rätt till en fungerande krisberedskap som alla andra medborgare, och vi har alla har ett gemensamt ansvar att se till att de får detta skydd”, skriver bland annat Anna Barsk Holmbom, Jessica Smaaland och Harald Strand i debattartikeln.

”Vi menar att det måste tas fram tydliga svar på ansvarsfördelning.”

Vidare heter det i debattartikeln att ”social­nämnden i varje kommun är ansvarig för kris i all LSS-verksamhet. Men hur fungerar det i praktiken? Finns det kylaggregat och/eller fläktar i gruppbostäder, servicebostäder och demensboenden? Vilken utbildning får orutinerade, och kanske outbildade, sommarvikarier om hur de ska hantera en eventuell kris? Personer med intellektuella funktionsnedsättningar, kanske i kombination med andra funktionsnedsättningar kan vara mer känsliga mot värme. Hur är beredskapen för det?”

En annan fråga som behöver få ett svar före nästa långvariga elavbrott är hur livsnödvändiga hjälpmedel kommer att fungera. Många hjälpmedel har inte någon tillräcklig batteribackup.

Och vad händer om personal som behövs för att ge stöd enligt LSS eller socialtjänstlagen inte kan ta sig till jobbet på grund av att de allmänna kommunikationsmedlen inte längre fungerar?

”Finns det då beredskap hos hälso- och sjukvården att rycka in och ge det livsuppehållande stöd som vissa personer kommer att behöva?” frågar debattörerna.

I debattartikeln påminns om heldagskonferensen om krisberedskap i Stockholm den 28 november.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *