”Hur ska jag orka om jag inte får sova ordentligt i natt heller?

Brist på sömn och oro för att inte få sova nog är välkända fenomen, inte minst för föräldrar som kämpar med att få livet att gå ihop. För alla som känner igen sig i detta kan Mirjam Ekstedt ge goda råd och en del lugnande besked.

Hon är såväl sjuksköterska som KBT-terapeut och forskare och har doktorerat i ämnet sömn och utbrändhet.  ”Återhämtningsstrategier när de behövs som bäst”, var rubriken på hennes seminarium på Anhörigriksdagen i Varberg.

Mirjam Ekstedt visade med kurvor och diagram hur sömn- och vakenhormoner varierar över dygnets timmar, och hur vi sover olika djupt. Det sistnämnda en kurva att söka viss tröst i:

– Den djupsömn vi behöver får vi under  de första timmarna. Har jag sovit fyra timmar har jag fått den djupa sömn som kroppen behöver för sitt reparations- och återhämtningsarbete. Och kroppen kan också ta igen djupsömn nästa eller nästnästa natt.

Planerad återhämtning låter som en god sak och kan vara nödvändigt, men det är inte bara att göra:

– Jag vet att jag här pratar med några som har svårt att planera sin återhämtning, sade Mirjam Ekstedt till sin publik på Anhörigriksdagen.

En grundläggande sak som hon underströk är att det inte finns någon som kan sova, ingen som kan prestera sömn. Sömn är ett fysiologiskt fenomen, och ingen annan har heller någon sov-knapp att trycka på. Det kan vara bra att kunna acceptera det som inte går att ändra på. Och det är också bra att kunna tänka ”just nu är jag vaken, det är okej”.

Men skulle det ändå inte fungera, så manade Mirjam Ekstedt åhörarna att söka hjälp i tid:
– För patienten är du, som anhörig, den viktigaste personen. Det är viktigt att du får hjälp och stöd innan du kraschar!