Hur stort är fusket – en tiondel eller en tusendel?

Hur stort är fusket inom personlig assistans? Ingen vet säkert. Regeringens utredare uppskattar att det kan uppgå till 13–18 procent eller 3-4 miljarder.
Men färsk statistik från Försäkringskassan tyder på att fusket kan vara mycket mindre. Hittills i år har man bara upptäckt 21 miljoner i felaktiga utbetalningar.

Regeringens förslag till åtgärder mot fusk inom assistans är mycket kontroversiella. Omstridda är också bedömningarna av hur stort fusket egentligen är. Oklarheterna är många.

Både regeringen och Försäkringskassan talar om omfattande missbruk. Regeringens utredare Susanne Billum uppgav, i sin utredning, att fusket kan uppgå till 13-18 procent av all assistans. Det skulle motsvara mellan 3 000 och 4 300 miljoner kronor årligen.

Handikapporganisationer och assistansanordnare förkastar denna uppskattning. Inte heller den politiska oppositionen ställer upp på bedömningen.
Lennart Axelsson (S) i riksdagens socialutskott anser att det är ”en mycket liten del” av assistansen som handlar om kriminalitet.

När Henrik Kjellberg, Socialdepartementet, nyligen pressades på besked om hur stort fusket är ville han inte ge någon siffra.
– Det ligger i sakens natur att detta sker i det fördolda och därför går det inte att fram en exakt siffra, men det är så stort att vi måste göra något åt det, sa han vid den frukostdebatt som anordnades av Föräldrakraft i oktober.

Personlig assistans omsätter idag cirka 24 miljarder per år, så även om det är en liten minoritet som fuskar blir det stora belopp. Men hur stora?

Föräldrakraft har bett Försäkringskassan om aktuell statistik över hur stort fusket är och hur mycket pengar det handlar om.

Under åren 2008-2011 utbetalades sammanlagt 90,1 miljoner felaktigt på grund av fusk. Under desss fyra år var den sammanlagda kostnaden för assistansersättning 89,1 miljarder kronor.
Det innebär att en tusendel var felaktigt utbetalt.

Fusk med assistansersättning baserat på uppgifter från Försäkringskassan i oktober 2012:

År 2008: 6 polisanmälningar. 4,5 mkr felaktigt utbetalt av totalt 19,9 miljarder.
År 2009: 13 polisanmälningar. 24,7 mkr felaktigt utbetalt av totalt 21,7 miljarder.
År 2010: 9 polisanmälningar. 19 mkr felaktigt utbetalt av totalt 23,2 miljarder.
År 2011: 53 polisanmälningar. 41,9 mkr felaktigt utbetalt av totalt 24,3 miljarder.
År 2012: 26 polisanmälningar. 20,9 mkr felaktigt utbetalt (per 23 oktober 2012).