Hur vill vi ha det?

Frifräsare för moderaterna eller bakåtsträvare som vill ha allt i offentlig regi? Det händer att Föräldrakraft stämplas på olika sätt. Ja, var står Föräldrakraft? Det enkla svaret är att vi jobbar på uppdrag av våra läsare, det vill säga framför allt föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.

Vi tar ställning för en hållbar utveckling på alla områden (tidningen är nu även miljömärkt med Svanen) och ett samhälle där alla med eller utan funktionsnedsättningar får möjlighet att må bra och utvecklas.

Men förvirringen är förståelig. Just nu händer det mycket inom områden som skola, assistans, hjälpmedel, bidrag/försörjning och andra välfärdsfrågor. Det kan vara lätt att snabbt tycka till, men vid närmare eftertanke är det sällan lika enkelt att veta vad som är bra och dåligt.

Visst är det bra med ett nytt barnsjukhus, men ska det bara vara öppet för den som kan betala?

Visst måste skattepengar användas effektivt men hur mycket kontroll och nedskärningar ska personer med funktionshinder behöva acceptera?

Visst är det bra med bättre service via internet, men går det att skydda integriteten?

Visst är det glädjande att nya läkemedel ger allt fler sjuka ett mer aktivt liv, men borde inte läkemedelsföretagen se till att medicinerna blir överkomliga för alla som behöver dem?

Visst är det bra med ökad valfrihet och konkurrens, men tänk om kortsiktiga intressen tar över och raserar system som trots alla fel och brister ändå skyddar svaga grupper?

Vi har inga enkla svar. Däremot ska vi göra vårt bästa för att beskriva och analysera utvecklingen.

Behovet av en öppen debatt är stort, eftersom utvecklingen är snabb och risken uppenbar att avgörande beslut fattas på hög nivå och med mycket lite diskussion med och påverkan från de som berörs.

Går den offentliga vården och därmed välfärdssamhället mot en krasch till följd av ökade vårdbehov och små möjligheter att öka skatteintäkterna?

Det scenariot tas ofta till intäkt för att medborgarna själva måste stå för en allt större del av vårdkostnaderna. Men utvecklingen behöver inte innebära en uppdelning i fattig och rik, sjuk och frisk.

Tvärtom, utrymmet för innovationer och effektiviseringar är så stort att behoven för alla kan tillgodoses bättre än någonsin, om aktörerna inom både den offentlig sektor och den privata hälso- och vårdbranschen bara vill.

Framtiden måste börja diskuteras öppet nu. Om­ställningen kommer att ta tid och ju längre debatten dröjer desto mindre blir handlings­utrymmet.