I december ställs svenska politiker åter vid skampålen

När blir det förbjudet att diskriminera genom dålig tillgänglighet?
I Norge blev det möjligt redan 2008. Och svenska politiker har upprepade gånger lovat att klassa otillgänglighet som diskriminering även här. Men trots dessa löften är det fortfarande tyst från regeringen.

Utvecklingen i Norge och inom EU står i fokus när handikapprörelsen samlas till en konferens på Kulturhuset i Stockholm den 3 december, den internationella funktionshinderdagen.

– Inom EU har man satt ribban högre, men förr eller senare tror vi att Sverige kommer att tvingas till en skarpare lagstiftning, säger Mikael Klein, politisk sekreterare på Handikappförbunden.

Handikapprörelsen har satt sitt hopp till att integrationsminister Erik Ullenhag ska få med övriga regeringen på en lagstiftning mot bristande tillgänglighet. Men hittills har motståndet varit för starkt.

Den 1 december har regeringens handikappdelegation möte och då kan frågan komma upp, även om förväntningarna just nu är lågt ställda.

Trots den djupa besvikelsen inom handikapprörelsen finns inga motåtgärder planerade just nu.