Blogginlägg

I min ranking får inget parti godkänt. Ingen vill bekämpa fattigdomen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

haraldstrand-frilagd-900.jpg

 

Debatten om LSS har försvunnit. Kanske för att man sköt fram slutdatumet för LSS-utredningen till i slutet av året – en tillräckligt lång förskjutning för att den skulle glömmas i valdebatten.

Efter Almedalen har det varit tyst om LSS i media. I och för sig som vanligt när valdagen närmar sig. Men naturligtvis är det en besvikelse då vi hoppats att LSS skulle bli en central fråga i valet.

Diskussionen innan har mest handlat om assistansersättningen, den del där staten står för cirka 80 procent av kostnaden via Försäkringskassan. Viktigt att veta är att den bara berör knappt 17 procent av alla som har LSS. 83 procent av de som har LSS-insatser har kommunen som ansvarig. Om detta hörs inte mycket i media! Ibland i mina mörka ögonblick undrar jag om våra valda politiker förstår skillnaden mellan LSS och assistansersättningen (personlig assistans via Försäkringskassan).

I dagarna kom plötsligt, via TV4, starten av en debatt kring en rapport från Funktionsrätt Sverige om hur olika partier svarat på 15 frågor om funktionsrätt, vård, utbildning, arbete, god försörjning och LSS. Frågorna var ställda utifrån Funktionsrättskonventionen och LSS. Efter hur partierna svarat JA eller NEJ har man rankat partierna.

Det gör mig lite fundersam. Vad säger rankningen mer än vi redan visste? Det vill säga att de stora partierna, som är eller riskerar att bli ansvariga i en regering, inte kommer att satsa på LSS. Att de små partierna, som inte behöver riskera något ansvar om löften inte uppfylls, svarar JA på fler frågor.

Och, som sagt, det huvudsakliga ansvaret för LSS tillhör inte regeringen eller riksdagen utan våra kommuner och landsting. Med samma valdag försvinner dessas ansvar i valdebatten eller så skylls bristerna felaktigt på regeringen.

Det finns några frågor i Funktionsrätt Sveriges rapport som direkt eller indirekt berör mitt specialområde LSS och som jag därför gärna vill kommentera:

Fråga 3 om att göra nödvändiga lagändringar i LSS

Tyvärr är frågan mest fokuserad på assistansersättningen och inte på hela LSS. Alla partier svara JA, men jag är osäker på vad deras svar avser.

Fråga 5 om rättssäkerheten i LSS

Något annat svar än JA är inte möjligt, då LSS är en lag! Det intressanta är istället hur man i praktiken ska se till att lagens intentioner följs i alla beslut i kommunerna, Försäkringskassan och i förvaltningsrätten. Där har vi i FUB visat att det finns uppenbara brister som måste åtgärdas.

Fråga 12 om att införa en högre garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen

Vi i FUB har visat att LSS-gruppen tappat över 20 procent av normal löneutveckling de senaste 10 åren. Det har inneburit att de flesta med LSS som har de två största insatserna daglig verksamhet och gruppbostad har ett månatligt underskott på flera tusen kronor som får täckas av anhöriga eller av kommunens försörjningsstöd (socialbidrag). Det rimmar dåligt med LSS mål om ett liv som andra med goda levnadsvillkor.

Det tyder på att de inte har en aning om de ekonomiska villkor som LSS-gruppen har. Självklart är det frustrerande, för att inte säga skandal.

INGET parti har svarat JA på denna fråga! Det tyder på att de inte har en aning om de ekonomiska villkor som LSS-gruppen har. Självklart är det frustrerande, för att inte säga skandal.

Fråga 15 om rättshjälp i LSS

Rättshjälp är något som vi i FUB visat är nödvändigt för att rättsäkerheten ska kunna öka åtminstone i förvaltningsrätten. Fyra partier har svarat JA, nämligen V, MP, L och KD. Fyra partier har svart NEJ. Det är alla de tre stora partierna samt C.

I min rankning får inget parti godkänt

V, L, MP samt KD faller på fråga 12 (om att höja garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning så att den ligger i paritet med löneutvecklingen). En bättre ekonomi är förutsättningen för att LSS ska fungera. Du kan inte ha goda levnadsvillkor om du är fattig.

L är dock närmast ett godkänt resultat. Men då måste de bli bättre på kunskapen om LSS-personers ekonomi. Det behövs en rejäl förstärkning av LSS-personernas ekonomiska villkor. Jag rekommenderar att alla läser FUBs rapport ”Fångad i fattigdom”.

Fler artiklar om detta ämne

Sjuk- och aktivitetsersättning
Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Linnea Bengtsson.
Vill sänka skatten även för personer med funktionsnedsättning
Äntligen uppmärksammar regeringen den orättvisa beskattningen av sjuk- och aktivitetsersättningen
Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson
Här är våra krav på den nya regeringen – Funktionsrätt Sverige
”Vi vill veta hur den nya regeringen tänker förbättra livsvillkoren för de som inte kan arbeta”
Val 2018
”Vi har tagit bort det förslaget helt.” Ulf Kristersson (M) har ändrat sig om skattehöjningen för personer med aktivitets- och sjukersättning. Foto: Axel Adolfsson.
M gör helt om i valspurten – backar från omstridd skattehöjning
Oväntad och glad nyhet för drygt 300 000 personer med aktivitets- och sjukersättning

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tobii Dynavox

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *