I spåren av assistanskrisen – nu ska arbetsmiljön granskas

Yrket personlig assistent ska ses över av en särskild utredare. Det har regeringen bestämt. I uppdraget ingår både att undersöka arbetsförhållandena och att föreslå förbättringar när det gäller exempelvis fortbildning.

Mycket talar för att utredaren kommer att hitta stora brister inom personlig assistans.

De senaste årens begränsningar inom assistans har troligen inneburit sämre arbetstider, pressade löner, minskad kompetensutveckling och en tuffare arbetsmiljö i stort.

”Syftet med översynen är att undersöka hur personliga assistenters villkor ser ut i såväl kommunal som privat verksamhet samt i brukarkooperativ och hos assistansberättigade som anställer sina egna assistenter”, heter det i utredningsdirektiven från Lena Hallengren, ansvarig minister.

Assistenternas möjligheter till introduktion, information och fortbildningsinsatser ska också belysas.

Vid behov ska utredaren förelå åtgärder som leder till förbättringar. ”Detta är viktigt inte bara för assistenterna utan i förlängningen också för de assistans­berättigade”, heter det i direktiven.

Senast den 15 januari ska utredningen vara klar. Det är ännu inte klart vilken person som blir särskild utredare. Enligt direktiven ska utredaren samråda med arbetsmarknadens parter och SKL. Funktionshinderorganisationer ”ska hållas informerade”, heter det i direktiven.

Intressegruppen för assistansberättigade, IfA, välkomnar granskningen.

– Personliga assistenter som har en bra arbetsmiljö och mår bra på jobbet medför att vi assistansberättigade får en bra personlig assistans, skriver IfA i ett uttalande.

– Begränsningen av assistansersättningen har inte positivt påverkat arbetsmiljön för de personliga assistenterna när minskade beslut och tajt ekonomi kring assistansen innebär att arbetstider kan ha försämrats likväl som lönen, möjlighet till kompetensutveckling och arbetssituationen i övrigt, skriver IfA.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *