ID-dagarna: 700 bilder att kommunicera med

 class=Roliga, spännande och lättförstådda bilder för alternativ kommunikation – det blev Maria Imre Anderssons kall när hon upptäckte
att sonen Emil inte förstod sig på de bilder som logopeden på
habiliteringen visade upp.

– Hon ville se om min son kunde koppla ihop bilder med reella
saker. Men de bilderna logopeden visade upp liknade inte alls de
sakerna hon menade och min son kunde inte svara på hennes frågor. Då
ritade jag bilder åt honom och helt plötsligt förstod han, berättar
Maria Imre Andersson.

Hon är socionom och konstnär i grunden och insåg med hjälp av
logopeden att hon skulle kunna sälja bilderna till andra habiliteringar
och föräldrar som ville använda sig av bilder som alternativ
kommunikation. Snart finns 700 bilder i samlingen.

– Till ID-dagarna ska jag ha släppt det nya paketet ”Nilbild 5”
med 700 bilder. Det nya paketet innehåller kompletteringar som gör
Nilbild ännu mer komplett, säger Maria Imre Andersson.

Hon menar att bilderna egentligen passar för alla barn. Främst
tillverkas de för barn med kommunikativa svårigheter. Men även dagis
med barn utan funktionsnedsättningar använder sig av bilderna för att
skapa en struktur för barnen.

– Alla barn behöver lite struktur. Enkla bilder som till exempel
berättar om dagens aktiviteter kan vara värdefullt för vem som helst.
Nu hoppas jag att fler habiliteringar och skolor ska få upp ögonen för
Nilbild. Jag vänder mig egentligen inte alls direkt mot föräldrar
eftersom jag tycker att det är en självklarhet att man ska få
hjälpmedel som detta gratis via habiliteringen. Föräldrar ska inte
själva behöva betala för ett kommunikativt hjälpmedel.

www.nilbild.se