ID-dagarna: Klurigt program är bara barnsligt när det behövs

På ID-dagarna 10-12 oktober presenteras ett helt nytt pedagogiskt program för barn från fyra år i särskolan. ”Klura ut” kan anpassas efter barnets behov och man kan plocka bort de mer ”barnsliga” momenten för de elever som är lite äldre.

– Vi har alltid gjort pedagogiska program till barn utan funktionsnedsättningar. Men vi ser hela tiden till att de går att anpassa efter barn med särskilda behov. Man kan till exempel ställa in programmet så att man kan köra med två kontakter om man har svårt med motoriken, berättar Madelaine Gustavsson, en av ägarna till Allemansdata.

I programmet får barnen öva på färg, form, siffror och riktningar. Barnet får själv välja en kategori och har sammanlagt 58 övningar att välja på.

Det är viktigt, menar Madelaine, att äldre barn och unga vuxna ska kunna använda programmet för att öva sig utan att känna att det är alltför barnsligt. Därför kan man till exempel plocka bort moment som när barnet blir belönat med en animation.
– Vi säljer mycket till särskolan, så det är viktigt att ta hänsyn till alla barns olika svårigheter, säger Madelaine Gustafsson.

Allemansdatas webbsajt finns på www.allemansdata.se