ID-dagarna: Lek och lär med dator och leksaker – samtidigt

Ett helt nytt datorbaserat läromedel för små barn och barn i särskolan presenteras på ID-dagarna. Med ”Tom” spelar man på datorn samtidigt som man använder sig av riktiga leksaker.

Man kopplar en rund svart platta via ett usb-uttag till datorn. Till detta finns lådor med olika teman som till exempel djur, färger och siffror. I varje låda finns tre olika figurer på temat som har ett chip på undersidan. Barnet väljer en figur, placerar den på plattan och datorprogrammet reagerar utifrån vilken figur som finns på plattan.

– På det sättet får barnet även den taktila upplevelsen, säger Ewa Bergek, marknadschef på Frölunda Data som kommer presentera programmet på ID-dagarna.

Datorspelet övar upp barnets kunskaper om bland annat färg, form och siffror och fungerar som ett vanligt datorläromedel, med skillnad att barnet aktiveras motoriskt och får möjlighet att känna på figurerna som man arbetar med.

När en figur placeras på plattan dyker frågor och uppgifter upp på skärmen som barnen ska lösa. Man kan även ställa in programmet så att det ber barnet leta upp en viss figur och ställa den på plattan. Vid rätt figur hörs ett läte som signalerar att barnet har valt rätt figur.
– ”Tom” är som ett datorspel och en uppsättning leksaker i ett. Figurerna är fina träfigurer som för tankarna till fina brioleksaker, säger Ewa Bergek.
Spelet är så nytt att det fortfarande håller på att finjusteras. Spelet är utvecklat i Österrike.

På ID-dagarna kommer  Frölunda även att presentera ett nytt elrullstolsträningsprogram för datorn, berättar Ewa Bergek.

Programmet ”WheelSim” är en elrullstolssimulator för datorn. Fördelen med att ”övningsköra” på datorn innan man ger sig ut på gatan är att man får en mental förståelse för hastighet och styrning.

– Det kan vara bra att öva lite hemma innan man ska ge sig ut på gatan. I programmet finns miljöer som parker och gator. Med en joystick till datorn kan man prova på hur det känns att köra en elrullstol, säger Ewa Bergek.

Frölunda Data har webbadressen www.frolundadata.se