Idag i Almedalen: sju seminarier om funktionsnedsättningar

Sju olika seminarier om hjälpmedel, naturkatastrofer, privat vård, beteendeproblem, allergi, gymnasieutbildning och mobil-appar.
Idag, torsdagen den 7 juli, är det dags för ”Föräldrakraftdagen” på Högskolan i Visby.

Här är hålltiderna för den 7 juli i sal E30 på Högskolan i Visby.

08.30    Föräldrakraft bjuder på kaffe och fralla.

09.00    Vad är ett beteendeproblem och för vem är det ett problem? Hur man kan hjälpa unga och vuxna med funktionshinder att skapa helhet, sammanhang och begriplighet. Solhagagruppen.

10.00    Fritt val av hjälpmedel i hela landet, vad betyder det för dig? Hjälpmedelsinstitutet.

11.00    Hur får vi ett tryggare digitalt samhälle? Hur fungerar trygghetskedjan vid naturkatastrofer? Hjälpmedelsinstitutet.

13.00    Privat och offentlig vård- och omsorg, konkurrerar eller kompletterar de varandra? Göran Fredriksson, VD i Frösunda och ordförande i Vårdföretagarna och branschorganisationen PULSS, Privata Utförare inom LSS.

14.00    En nationell allergistrategi, till vilken nytta? Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet föreslår en nationell strategi för de allergiska sjukdomarna. Hur ska den utformas? Astma- och Allergiförbundet.

15.00    Finns appen mot kaos? Tekniken öppnar nya möjligheter till stöd. Forskare, användare och praktiker berättar hur det fungerar och vad som krävs. Nordens Välfärdscenter.

16.00    Bara i Örebro. Ett seminarium om Riksgymnasier för elever med dövhet, hörselnedsättning, dövblindhet samt grav språkstörning.