Idas föräldrar startar upprop mot övergrepp inom LSS | HejaOlika

Idas föräldrar startar upprop mot övergrepp inom LSS

idauppropet192_0.gif

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

Ida Hellgren är en ung kvinna som utsatts för misshandel på ett korttidshem. Det avslöjades i tv:s Uppdrag Granskning. Föreningen JAG och Idas föräldrar uppmanar fler att berätta om övergrepp inom LSS-verksamheter.
 

Ida Hellgren är en ung kvinna som under sju års tid utsatts för psykisk och fysisk misshandel under vistelser på ett korttidshem i Uppsala. Det avslöjades i tv-programmet Uppdrag Granskning i mars.
Nu har Föreningen JAG och Idas föräldrar Gun-Britt och Lars-Olof Hellgren startat ett upprop för att fler ska våga berätta om övergrepp och kränkningar inom LSS-verksamheter.

På korttidshemmet utsattes Ida för så kallade kontrolltagningar, som en del av behandlingen, utan medgivande från vare sig Ida eller hennes föräldrar.

Genom att starta ”Ida-uppropet” vill hennes föräldrar och Föreningen JAG få fram mer information om hur vanligt det är att personer med intellektuella funktionsnedsättningar utsätts för övergrepp i samband med olika LSS-insatser, exempelvis korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet eller gruppbostad.

– Ida-uppropet är en uppmaning till personer som blivit utsatta för våld eller andra typer av övergrepp och kränkningar inom LSS-verksamheter att ta mod till sig och berätta vad man varit med om, säger Anette Endom från Föreningen JAG.

Föreningen samarbetar med Brottsofferjouren när det gäller att dokumentera samtalen med personer som utsatts för övergrepp.
– Alla LSS-insatser är frivilliga och ska vara grundade på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. En LSS-insats ska innehålla stöd och service och har ingenting med tvång eller våld att göra, säger Anette Endom.

Hon uppmanar alla som blivit utsatta att ta kontakt med Brottsofferjouren på tel 0200-21 20 19. Den som inte kan berätta själv med egna ord kan ta hjälp av någon närstående för att berätta.

– Idag hanteras våld och kränkningar i samband med olika LSS-insatser vanligtvis som missförhållande i verksamheten. Skulle det mot all förmodan bli en polisanmälan läggs ärendet ner i brist på bevis eftersom brottsoffret inte kan berätta om övergreppet och brott inte kan styrkas. I båda fallen lämnas den som utsatts för brottet utan stöd och upprättelse. Det här vill vi ändra på, säger Anette Endom

Publicerad:
2008-05-15

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
våld, övrigt


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content