Idén som är för bra för att misslyckas – Left is Right är tillbaka

Left is Right är tillbaka efter konkursen. Ny ägare, ny ledning och en mer försiktig affärsplan. Men fortfarande med idén att personer med många olika speciella kompetenser ska få en ärlig chans på arbetsmarknaden.
– Idén är för bra för att släppas, säger nye ägaren Lennart Jönsson, mest känd för att ha grundat Misa.

Lennart Jönsson följde Left is Right på distans. Det var ett företag som verkligen stack ut, med ett nytt affärstänkande och med ett tydligt budskap att personer med Asperger Syndrom har resurser och att deras kunskaper behövs. Left is Right fick en bred publicitet och det fanns stora förväntningar. Men målet var högt – på tre år skulle företaget etablera sig med kontor på 23 orter runt om i landet.

Det visade sig vara en alltför riskabel strategi. Planerna på expansion krockade med finanskrisen, då flera kunder drog åt svångremmen. I höstas gick Left is Right i konkurs.
Lennart Jönsson ville inte låta idén gå förlorad och köpte loss bolagsnamnet från konkursförvaltaren.

I mitten av augusti fick Left is Right nytt liv, med Lennart Jönsson som ägare och med en erfaren konsultsäljare som vd. Klas Gustafsson heter den nye chefen som huserar i lokalerna på Döbelnsgatan i centrala Stockholm. Just nu ekar det tomt. Förutom Klas Gustafsson finns det bara några pärmar, skrivbord och ett par datorer som skvallrar om att det ska drivas kvalificerade konsultuppdrag härifrån.

– Vi ska arbeta strikt affärsmässigt, men samtidigt är det en förutsättning att vi förstår personernas olikheter hos våra framtida konsulter för att kunna ge dem rätt stöd och uppbackning, säger Klas Gustafsson.

– Konsultyrket bygger generellt på enskilda människor som har speciella skickligheter. Inom Left is Right är det samma sak, och våra konsulter kommer att ha speciella kvalitéer som vi vet är eftertraktade. Det som tillkommer för oss inom Left is Right är att vi ska ge våra konsulter den speciella struktur och det stöd de behöver och som är en förutsättning för att de ska kunna använda sin kompetens. Och det är denna kugge i hjulet som är det unika hos oss, som skiljer oss från andra konsultbolag.

Nya Left is Right har en breddad inriktning. Den ursprungliga idén var att ändra på samhällets inställning till personer med Asperger Syndrom och andra neuropsykiatriska diagnoser.
Det nya bolaget välkomnar på sikt även ”andra personligheter”, som det heter på den nya webbsidan. Idén är fortfarande att förbättra situationen för personer som trots speciella kompetenser och personligheter har svårigheter på arbetsmarknaden och som därför behöver stöd.

– Det finns fantastiskt många kompetenta personer som borde finnas ute i arbetslivet, och som längtar efter att få ha ett riktigt jobb, säger Lennart Jönsson. Han hoppas att bolaget i framtiden kommer att hjälpa till att fylla hålen i den väntade framtida arbetskraftsbristen och hoppas att politiker infriar löftet att förenkla regelverk och andra hinder för personer med aktivitetsersättning att börja jobba.

Någon snabb expansion är inte målet för Left is Right. Tvärtom handlar det om att i lugn och ro utveckla verksamheten genom att ge varje enskild konsult rätt möjligheter att utföra ett bra jobb. Men hur det ska gå till är inte spikat eftersom det handlar om ett hantverk där varje person som anställs är unik, betonar Klas Gustafsson.

Klas Gustafsson, som  bland annat har varit konsultchef och drivit egen konsultrörelse, menar att Left is Right inte skiljer så mycket från andra konsultföretag.
– Det är inga konstigheter, säger Klas Gustafsson och tillägger att det är viktigt att vara noga med att ta fram en individuell konsultprofil och tillsammans med dem ta fram rätt stöd och struktur.

Nya Left is Right kommer också att bredda sig genom att erbjuda konsulter olika möjligheter, en del som anställda, andra med egna företag.
– Det finns personer som är utmärkta konsulter och som har egna firmor men som inte får ihop helheten. Någon kanske är hopplös på bokföring, en annan har svårt att hålla ordning på fakuror. Vi vet också att det finns personer som är specialister på bokföring och på att hålla ordning. Vi kan hjälpa dem så att de blir bra underleverantörer, säger Klas Gustafsson.

Trots att nya Left is Right håller en låg profil har ett 40-tal intresserade personer hört sig för om anställning.

– Till årsskiftet tror vi att vi kommer att ha 6-8 medarbetare, ett halvår senare lika många till, säger Klas Gustafsson. Verksamheten startas i centrala Stockholm, än så länge utan planer på fler kontor.

– Vi måste prova oss fram och trampa upp en väg, säger Lennart Jönsson. Det är inte mängden anställda och kontor som betyder något. Vi har hellre tio konsulter och får en fungerande verksamhet än 20 med en knackig verksamhet. Men visst vore det skitkul om vi kan expandera!

Bland de sökande finns flera personer från gamla Left is Right och ett par av dem kommer sannolikt att tillhöra de först anställda. Men det kommer att läggas mycket möda på att förbereda nya medarbetare.

– Många har mycket dåliga erfarenheter från arbetslivet. De har ofta gått på pumpen, är svikna och besvikna, säger Lennart Jönsson. Ofta är det personer med specialistkunskap som blir av med jobbet när det sker omorganisationer och nedskärningar. Det är dessa personer som vi gärna jobbar med och vi vet att deras kunskaper eftertraktas.

Den nya företagsledningens ambition är att undvika bidrag så långt det går och utrycker att de vill akta sig för att binda upp sig i ett bidragssystem.
– Om det inte behövs bidrag ska det inte heller förekomma, men om det nu är så att en konsult av något skäl behöver ett lugnare arbetstempo eller en speciell förberedelse så är det rimligt att det finns en ersättning som kompenserar.

Innebär det att det blir svårare att få jobb som konsult inom nya Left is Right?

Både Lennart Jönsson och Klas Gustafsson drar lite på svaret.

– Vi vet inte riktigt eftersom vi inte jobbade inte inom det gamla Left is Right. Det viktiga är att vi aktar oss för att tänka att det finns en påse pengar att hämta från samhället. Men om det blir svårare har vi egentligen ingen uppfattning om ännu och det är kunderna som ska finansiera verksamheten för att vi levererar bra kvalitet.
– Det vi vet är att vi inte ska bedriva ”sysselsättning” (daglig verksamhet) utan anställa personer som har värdefulla förmågor och som vill ha riktiga jobb.
– Vår långsiktiga framgång mäts hos kunderna. Därför måste vi hitta styrkorna hos våra konsulter, säger Klas Gustafsson.
– Och en lika viktig parameter är att konsulterna känner att de får en bra arbetssituation och trivs med sitt jobb, tillägger Lennart Jönsson.

Det låter som en ny typ av företag. Riktiga jobb för personer som har specialkunskaper, men som ändå inte välkomnas på arbetsmarknaden. Kanske början på något nytt.
– Utifrån sett är det ett traditionellt konsultföretag. Det nya är att vi kommer att vara skickliga på att rekrytera kompetens ur en målgrupp som idag står utanför arbetslivet, säger Klas Gustafsson.

Men ni måste väl använda de ekonomiska stöd som samhället har?
– Vi ska använda dem, men inte leva på dem, säger Lennart Jönsson. Lönebidrag, personligt biträde, utbildning och arbetshjälpmedel är några av de verktyg som samhället erbjuder och självklart finns de för oss som för andra arbetsgivare.

Det återuppståndna företaget har fått ett gott mottagande från tänkbara kunder.
– Vi har redan fått flera trevare från både små och och stora företag.

Vilken typ av uppdrag räknar ni med till en början?
– Det kommer nog att handla om korrekturläsning, översättningar, programmering, digitalisering och olika IT-relaterade jobb, tror Klas Gustafsson.

Hur ska ni marknadsföra er för att få kunder?
– Vi smyger igång, säger Lennart Jönsson. Vi har upptäckt att man kan väcka ett behov ganska snabbt för våra tjänster och de kontakter vi har tagit visar att företag är intresserade och behöver speciella resurser.