IfA: Förödande misskötsel – Försäkringskassan bör se över alla omprövningar

Intressegruppen för assistansberättigade, IfA, förväntar sig att Försäkringskassan ser över samtliga omprövade beslut under den tid då man använde en felaktig rutin i kontrollärenden.

Det gäller beslut i kontrollärenden under nästan tre års tid – från mars 2019 till januari 2022.

Försäkringskassan har inte följt lagen

IfA ser mycket allvarligt på JO:s kritik av Försäkringskassan. Försäkringskassan har inte följt de krav på dokumentation som finns för beslut av personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken.

En assistansanvändare förlorade rätten till viss del av sin personliga assistans på grund av Försäkringskassans felaktiga handläggning.

Efter en anmälan från Linda Olofsson, chefsjurist vid God Assistans, fattade JO beslut den 3 januari 2024, dnr 4056-22, och bland annat skrev att Försäkringskassans hantering ”får det att framstå som att myndigheten undanhåller underlag och verkar i det fördolda”.

I ett uttalande betonar IfA att ”förvaltningslagen säger att beslutsunderlag ska vara kompletta, identifierbara och lättillgängliga. I det gällande fallet var underlaget inte komplett eller lättillgängligt. I JO:s handläggning av ärendet svarar Försäkringskassan att de har ändrat sina rutiner sedan dess.”

”Förödande för assistansberättigade”

IfA anser att ”det är förödande för de assistansberättigade medlemmarna att beslutsunderlag har misskötts av Försäkringskassan under en period då rättigheten till LSS har varit hårt prövad och många assistansanvändare har blivit av med sin personliga assistans”.

”Förtroendet för Försäkringskassan är naggat i kanten och vi anser att myndigheten bör se över samtliga omprövade beslut under perioden de inte dokumenterade korrekt för att korrigera de som blivit felaktigt behandlade”, säger IfA.

”Denna omprövning av sina egna beslut måste utföras vid sidan om den ordinarie verksamheten då det absolut inte får försena ansökningar som görs idag av assistansberättigade som redan nu får vänta alltför lång tid för att få sina beslut”, anser IfA.

Har IfA:s medlemmar upplevt felaktig handläggning?

HejaOlika ställde två kompletterande frågor till Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA.

Har ni fått information från IfA-medlemmar om att de har upplevt att beslut har handlagts felaktigt?
– När det gäller Försäkringskassans dokumentation kring till exempel meddelad information till myndigheten så har flera av våra medlemmar informerat oss om att lämnad information inte alltid har blivit dokumenterat på önskvärt sätt. Problemen har i vissa fall varit att kontakt har skett med tjänsteman i ett ärende, och inlämnad information har gällt ett annat ärende, och där har myndigheten haft vissa problem i överlämning av information, enligt de medlemmar som vi haft kontakt med.

Vad hoppas ni ska ske nu, för att rätta till alla fel som kan ha gjorts?
– Det vi önskar att Försäkringskassan gör nu är en egeninitierad genomgång av de beslut som kan ha drabbats negativt av den felaktiga tidigare hanteringen.

– Det vore även bra med en allmän information till assistansanvändare med flera hur Försäkringskassans dokumentationsrutiner ser ut idag. När en privatperson talar med en tjänsteman anställd av Försäkringskassan förväntar sig hen att den information som ges dokumenteras där det ska. Kan Försäkringskassan idag garantera att så sker? säger Lilly Key.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *