Industrigifter kan leda till autism

Miljoner barns hjärnor kan ha skadats av vanliga industrigifter. 202 ämnen som används inom industrin kan skada hjärnan hos barn och ungdomar så pass att de utvecklar allvarliga hjärnskador, som till exempel neuropsykiatriska funktionshinder, rapporterar tidningen Lancet.

Det är forskare vid Harvard School of Public Health i USA som forskare kommit fram till resultatet. Hälften av de 202 gifterna är vanligt förekommande inom industrin. Bland dem är de mest dokumenterat farliga gifterna bly och kvicksilver.

Ända upp till tonåren är barnen känsliga för gifterna. Under den tiden är hjärnan extra känslig eftersom den fortfarande utvecklas.

Många av gifterna på forskarnas lista saknar ordentlig dokumentation kring eventuella effekter och forskarna kallar nu problematiken för den tysta pandemin.

www.hsph.harvard.edu
www.thelancet.com