”Inga barn ska betala för assistansfusk”

Det är oacceptabelt att barn ska betala för fusk med assistansersättning. Det säger barn- och äldreminister Maria Larsson som nu lovar att barn ska skyddas från krav på återbetalning.

– Inget oskyldigt barn ska göras betalningsansvarig efter brott som föräldrarna har begått, skriver Maria Larsson i en debattartikel i Göteborgsposten.

Föräldrakraft har tidigare rapporterat om att barn hotas av krav på återbetalning av miljonbelopp sedan deras föräldrar fuskat med assistansersättning.

Enligt Maria Larsson beror detta på att regelverket är oklart när det gäller vem som kan krävas på återbetalning.

– Det har förekommit att föräldrar missbrukar sitt barns assistansersättning. När sedan föräldrarna dömts för sina brott och Försäkringskassan ska återkräva de aktuella beloppen, riktas kraven till barnet, som är förmånstagare. Summan av återkraven kan i värsta fall uppgå till miljonbelopp. En sådan konsekvens av dagens lagstiftning är oacceptabel, skriver Maria Larsson.

– Inga barn ska ställas till svars för att deras föräldrar begått brott, lovar ministern.