Inga fler elever på Moomsteatern

Moomsteatern i Malmö är väl känd och omtyckt bland många. Trots detta läggs elevskolan ned.

– Vi har drivit en intern utbildning i projektform med ett start- och slutdatum för att säkerställa återväxten av skådespelare på teatern. Vi bedriver ingen reguljär skolverksamhet, säger Moomsteaterns konstnärlige ledare Per Törnqvist.

Elevskoleprojektet startades 2010 för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sparbanken ”Finns” stiftelse Framtidsstiftelsen, står för finansieringen. Från början hade man fyra heltidsanställda skådespelare och i och med att tre elever nu tar examen, ökar antalet till sju.

– Vi är unika i Sverige, kanske i hela världen med vår verksamhet som har heltidsanställda skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning, säger verksamhetschef Suzanne Hellberg.

Någon ny utbildningsperiod är inte inplanerad.

– Det finns som bekant tyvärr ingen arbetsmarknad för skådespelare med funktionsnedsättningar på andra teatrar, troligtvis för att det inte finns några högre utbildningar. Och varför det inte finns fler högre utbildningar för personer med funktionsnedsättningar kan man verkligen fråga sig, men det är en fråga för politikerna, säger Per Törnqvist.