Inga planer på att integrera särskolan

Den rödgröna regeringen har inga planer på att slå ihop särskolan med den vanliga skolan. Det beskedet lämnar Helene Öberg (MP) som är statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin.

Den socialdemokratiska inriktningen har tidigare varit att på sikt integrera särskolan med den vanliga skolan.
När den borgerliga alliansen tog över regeringsmakten år 2008 gjordes dock en helomvändning. Dåvarande skolministern Jan Björklund deklarerade att särskolan skulle behållas.

Sedan den nya regeringen tillträdde hösten 2014 har det funnits en osäkerhet kring vilken väg S och MP väljer för särskolans framtid. I ett samtal med Föräldrakraft säger Helene Öberg på utbildningsdepartementet att det inte finns några planer på att slå ihop skolformerna.

Hur ser regeringens planer ut för särskolan?  
– Särskolan har en viktig uppgift att fylla för de elever som väljer den skolformen. Vår ambition är att alla elever ska kunna få det stöd som behövs för att kunna utvecklas efter sina förutsättningar. För att uppnå det är till exempel tillgången på speciallärare viktig. Där genomför vi satsningar för att flera ska kunna utbildas, och att det ska vara attraktivt för verksamma lärare att vidareutbilda sig.

Tidigare har det funnits en ambition att slå ihop särskolan med den vanliga skolan, men under alliansregeringen försvann dessa planer. Hur ser det ut nu med dessa tankar?
– Vi har inga sådana planer.

Regeringen vill satsa mer på tidigt stöd till elever som har behov av det. Gäller det även särskolan och vad innebär det i praktiken?
– Ambitionen att undervisningen anpassas till elevernas förutsättningar och behov är generell, och stöd ska sättas in så fort det behövs. Sedan finns det delar av satsningen på tidigare insatser som inte omfattar särskolan. Främst läsa-, skriva-, räknagarantin som har en koppling till kunskapskraven i svenska och matematik i årskurs 3.

Nya satsningar på lärare, vilken betydelse har det för särskolan?
– Lärare har en stor betydelse för elevers utveckling, och därför är en av våra prioriteringar att öka läraryrkets status och attraktivitet. Vi satsar därför 3 miljarder på att höja lärarnas löner, tillsammans med andra initiativ som att se över hur administration kan minska, kvalitetssatsning på lärarutbildningen och kompetensutveckling, säger Helene Öberg. 

Helene Öberg kommer att medverka på Särskolans rikskonferens som äger rum på Clarion Hotel & Congress i Malmö den 11-12 maj. Temat för årets konferens är ”Särskolan i framtiden ”.

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *