Inget kompetenslyft 2023 trots akuta brister inom LSS

Regeringens budget saknar satsningar på kompetens inom LSS-verksamhet. Detta får mycket stark kritik från Riksförbundet FUB.

”En mycket oroande situation”

”Regeringen hade kunnat budgetera för ett nationellt LSS-lyft, men valde att inte göra det”, skriver FUB i ett uttalande om budgetpropositionen för 2023.

– En kraftfull satsning på ett LSS-lyft och etablering av ett kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism måste till snarast. Den mycket oroande situationen som råder idag får inte ignoreras längre, säger Christina Heilborn, förbundssekreterare på FUB.

– Vi har i åratal varnat för de stora kompetensbristerna inom LSS-verksamheter, som drabbar tiotusentals människor varje dag. Det handlar om enhetschefer och baspersonal som saknar nödvändig kunskap inom de mest grundläggande områden, säger Christina Heilborn.

Hon hänvisar till att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tidigare har rapporterat att bristande kompetens hos personal ligger bakom nästan 75 procent av lex Sarah-anmälningarna.

Socialstyrelsen vill etablera nytt kompetenscentrum

Socialstyrelsen presenterade den 30 oktober 2022 ett färdigt förslag om etablering av ett nytt kompetenscentrum för autism och intellektuell funktionsnedsättning.

LÄS ÄVEN: Så kan ett kompetenscentrum för IF och autism stoppa övergreppen

– Vi är mycket glada att regeringen har fått ett utmärkt beslutsunderlag från Socialstyrelsen. Vi uppfattar att det finns en insikt över de politiska blockgränserna kring behovet av att agera kraftfullt i fråga om kompetensutveckling inom LSS, säger Christina Heilborn.

Kompetensbrister inom LSS handlar om att chefer och personal saknar nödvändig kunskap inom områden som kommunikation, kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, LSS regelverk och pedagogisk kompetens.

Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson
Karin Flyckt presenterade förslaget om kompetenscentrum i samband med konferensen Funktionshinder i tiden den 30 oktober 2022. Foto: Linnea Bengtsson.

76 700 personer med LSS-insats berörs

Berörda är 76 700 personer (enligt Socialstyrelsens statistik för 2021) som har beslut om LSS-insatser som gruppbostad eller daglig verksamhet. Nästan 90 procent av dem är personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autism-liknande tillstånd.

LÄS ÄVEN: Många är rädda och otrygga på LSS-boenden
6 av 10 saknar utbildning för att jobba på LSS-boende för barn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *