Inget lönebidrag på 18 månader – JO kritiserar Arbetsförmedlingen

En arbetsgivare ville anställa en kvinna med stöd av lönebidrag, och vände sig till Arbetsförmedlingen. Men efter 18 månaders handläggning hade Arbetsförmedlingen ännu inte fattat något beslut.

Tvungen att fortsätta söka

Under tiden var kvinnan tvungen att fortsätta söka arbete – trots att hon hade ett jobb som väntade på henne.

Nu får Arbetsförmedlingen allvarlig kritik av Justitieombudsman Thomas Norling för bristerna i handläggningen.

Arbetsförmedlingens handläggning har varit påfallande passiv, skriver JO i beslutet 7811-2021.

Myndigheter måste informera om förseningar

Arbetsförmedlingen ska, enligt förvaltningslagen, informera berörda parter om förseningar i ett ärende. Myndigheten ska också redovisa anledningen till förseningen.

”Syftet är att minska risken för att bristande information om handläggningen leder till onödig irritation över fördröjningen, vilket kan leda till att en part tar kontakt med myndigheten för att informera sig om handläggningen. Korrekt och tydlig information från myndigheten kan medföra att sådana kontakter uteblir och därmed i stället ger myndigheten tid att fokusera på att handlägga klart ärendet”, skriver JO.

Drabbar både arbetssökande och arbetsgivare

”Jag är mycket kritisk till Arbetsförmedlingens handläggning. Eftersom en anställning med lönebidrag inte påbörjas förrän myndigheten har fattat beslut i frågan har en utdragen handläggningstid stor påverkan både för den arbetssökande och för den potentiella arbetsgivaren. Det är bekymmersamt att Arbetsförmedlingen inte har angett något i sitt remissvar [till JO] om vilka åtgärder som vidtagits för att ett beslut i ärendet ska fattas och när detta kan komma att ske. Jag utgår från att myndigheten numera har meddelat ett beslut i frågan om lönebidrag.”

JO kritiserar också Arbetsförmedlingens dokumentation, och att man inte besvarade frågor från kvinnan.