Inget slut på osäkerheten förrän tidigast 2014?

Ska lagen ändras för att stoppa Försäkringskassans skärpta behovsbedömningar som lett till att många fått minskad eller helt borttagen assistans? Det kan dröja till efter valet 2014 innan politikerna tar ställning i denna heta fråga.

Föräldrakraft har gått igenom det aktuella läget inom debatten om personlig assistans.

Det finns flera förbryllande inslag i. Här är tre problem som inte ens experterna lyckas reda ut.

1. Alla säger sig slå vakt om assistansreformen. Samtidigt är exemplen många på att enskilda personer drabbas hårt när assistanstimmar dras ned. Enda räddningen för dessa tycks vara att politikerna rycker in. Det har de lovat göra, men oklart när, och tiden rinner iväg. Det kan dröja till efter valet 2014 innan politikerna griper in på allvar, om ens då.

2. Alla säger sig vilja bekämpa fusk och oegentligheter. Men samtidigt inser de flesta att hårdhandskar mot assistansberättigade främst drabbar många utsatta personer, men knappast stoppar de riktiga brottslingarna.

3. Märkligast är diskussionen om Försäkringskassans bedömning av vad som är grundläggande behov.

Detta är en fråga som är avgörande för livskvaliteten för tusentals personer.  Om minutberäkningar av vissa, avskilda moment vid exempelvis toalettbesök och måltider inte kommer upp i 20 timmar per vecka, kan personen förlora all assistans. Diskussionen gäller bland annat att man vid måltider endast får räkna tiden för matning, inte för tillagning.

Försäkringskassan håller benhårt fast vid dessa bedömningar, trots att varken experter eller ansvariga politiker kan förklara logiken i dem, inte så att någon förstår förklaringen i alla fall.