"Inkomstklyftorna fortsätter att öka"

Funktionsrätt Sverige sågar regeringens nya budgetförslag
- Regeringens förslag räcker inte - inkomstklyftorna fortsätter att öka, säger Lars Ohly.
- Regeringens förslag räcker inte - inkomstklyftorna fortsätter att öka, säger Lars Ohly.
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Durewall

 

2017-09-13

Funktionsrätt Sverige underkänner regeringens satsningar på höjda sjuk- och aktivitetsersättningar.
- Regeringens förslag är långtifrån tillräckliga, klyftorna fortsätter att öka, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Regeringen har gjort ett stort nummer av att landets ekonomi går bra och att mn därflr förstärker socialförsäkringen.

Men landets största funktionshinderorganisation - Funktionsrätt Sverige - anser att förstärkningarna bara är marginella.
- Inkomstklyftorna fortsätter öka så länge garantinivån inte följer den allmänna löneutvecklingen och då räcker inte en ökning på 300 kronor, säger Lars Ohly.

- Garantinivån måste återställas till nivåerna för rådande minimilöner och framöver indexregleras mot den allmänna löneutvecklingen.

Enligt Funktionsrätt Sverige blir garantinivån även efter den nu aktuella höjningen knappt hälften av de lägsta avtalade lönerna på arbetsmarknaden.

Den som aldrig haft en arbetsinkomst får aktivitets- eller sjukersättning på den så kallade garantinivån. Den innebär idag en inkomst på som högst 9100 kr i månaden före skatt.

Funktionsrätt Sverige har länge kritiserat att den här gruppen har haft en högre skattesats än både lönearbetare och ålderspensionärer.

Den föreslagna höjningen av bostadstillägget påverkar också baera marginellt, anser man.
- Bostadstillägget är avgörande för att människor ska klara sina bostadskostnader, men den föreslagna höjningen kompenserar inte för den allmänna kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden, säger Lars Ohly.

Han kritiserar vidare att personer med funktionsnedsättning också har flera andra kostnader som inte kompenseras.

- Det är orimligt att den som lever med en funktionsnedsättning, ska drabbas av betydande merkostnader som funktionsnedsättningen medför, säger Lars Ohly.

Valter Bengtsson

Kommentarer

Bara väljare räknas

Prisbasbeloppet som styr aktivitets- och sjukersättningen höjs nästa år med knappt 1,6 procent.

Medan KPI (konsumentprisindex) som skall spegla inflationen/prishöjningar har stigit 2,1 procent på ett år.

Så har det nu varit i många år.

Det har inneburit att LSS-gruppens köpkraft har minskat varje år!

1 juli i år höjdes dock ersättningarna med 0,05 basbelopp extra, motsvarande 187 kronor per månad.

Med det nya basbeloppet och KPI 2018 kommer större delen av denna höjning ätas upp av inflationen redan det året!

Jag tycker ansvariga politiker som nu slår sig för bröstet för alla inkomsthöjningar och skattesänkningar de ger ålderspensionärerna, skall skämmas istället! De flesta pensionärer har det betydligt bättre än LSS-gruppen. Men även pensionärsorganisationerna skall skämmas för att de glömmer våra ”förtidspensionärer”. Både deras ledare och våra ministrar vet hur situationen för LSS-gruppen ser ut – men de bryr sig inte om den här lilla gruppen.

Ålderspensionärer är ca 27 procent av valmanskåren, och de flest röstar.

LSS-gruppen vuxna är bara drygt en halv procent och de flesta kan inte rösta.

Gissa vad som styr!

Harald
Strand

Lägg till ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
Skriv in din kommentar här.
Genom att skicka in det här fomuläret så accepterar du Molloms användarvillkor.