Inlåst och isolerad i flera år – nu ryter JO till

En av de boende på LSS-boendet Skogsbo i Gnosjö har varit inlåst större delen av dygnet under flera år. ”Det står klart att han rent faktiskt varit frihetsberövad. Utan att gå in i en bedömning av om inlåsningen utgjort ett olaga frihetsberövande, kan jag konstatera att LSS inte ger något utrymme för en sådan åtgärd”, säger JO Thomas Norling i ett uttalande.

Den allvarliga kritiken från JO kommer efter en oanmäld inspektion i mars 2020.

Inspektionen genomfördes sedan SVT:s Uppdrag granskning hade uppmärksammat missförhållanden på LSS-boendet och JO fått ta emot flera klagomål.

I protokollet från inspektionen kan man läsa att LSS-boendets personal alltid höll dörrarna låsta för den boende.

Det framgår att förhållandena har varit långt ifrån de principer om delaktighet och självbestämmande som är syftet med LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

”Brukaren har i den låsta delen ständig tillgång till ett sovrum, ett vardagsrum och ett aktivitetsrum. Därutöver finns ett rymligt badrum – med toalett, dusch och badkar – som personalen låser upp vid behov. I samtal med JO:s medarbetare uppgav de anställda att dörrarna till brukarens utrymmen alltid har hållits låsta. De anställda kunde inte svara på vad de trodde skulle hända om dörren till entréhallen skulle hållas öppen med möjlighet för brukaren att kunna gå ut när han vill. De framförde dock att det finns en risk för att brukaren skulle rymma eller skada sig själv. Vidare uppgav de att det antingen kan gå ’jättebra’ eller ’jättedåligt’.”

Madrass på golvet och kameraövervakning

Inspektionen visade också att personen sover på en madrass på golvet. Personalen reglerar belysningen med en fjärrkontroll. För att övervaka den boende har personalen använd en kamera utanför sovrumsfönstret, kopplad till en dator i personalrummet.

JO skriver att syftet med inlåsningen var att hindra brukaren från att rymma eller skada sig själv.

”Även om personalen därmed ansåg att åtgärden varit nödvändig, kan jag konstatera att de på en direkt fråga inte kunde svara på vad de trodde skulle hända om brukaren inte var inlåst. Det framstår därmed i mina ögon som man inte haft riktigt klart för sig varför denna mycket långtgående åtgärd vidtogs.”

Förtjänar allvarlig kritik

Vidare säger JO Thomas Norling i sitt uttalande:

”Utan att gå in i en bedömning av om inlåsningen utgjort ett olaga frihetsberövande, kan jag konstatera att LSS inte ger något utrymme för en sådan åtgärd. Verksamheten har bedrivits under dessa former sedan 2013, och det innebär att brukaren har varit frihetsberövad utan lagstöd under flera år. Gnosjö kommun förtjänar allvarlig kritik för att detta har kunnat ske.”

”Vad som kommit fram i denna fråga visar vikten av att de som är ansvariga för en LSS-verksamhet har en god kännedom de rättsliga förutsättningarna. Det är en nödvändighet för att säkerställa att det inte vidtas åtgärder i strid med grundlag eller lag.”

Här finns JO:s protokoll från inspektionen.
http://www.jo.se/sv/Opcat/Opcat-protokoll/Protokoll-Opcat/20200304_SiS/

Kommunen vill inte kommentera än

Värnamo Nyheter uppger att tidningen har varit i kontakt med Gnosjö kommun men kommunen har valt att ”avvakta med att kommentera tills man har hunnit gå igenom JO:s uttalande”. Tidningen uppger också att den drabbade personen nu bor i en annan kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *