Insatser utan prövning och fokus på jämlika levnadsvillkor

Socialtjänsten ska kunna ge insatser utan behovsprövning.
Den ska även arbeta för att främja jämlika levnadsvillkor.
Det är två av förslagen som idag presenterades Margaretha Winberg när hon överlämnade utredningen om ”Framtidens socialtjänst” till regeringen.

Hållbar socialtjänst

Margareta Winberg menar att utredningens förslag skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst.

Det handlar om en mer förebyggande och mer tillgänglig socialtjänst, mer kunskap och bättre planering av insatser.

Alla förslagen

Här finns en sammanfattning av slutbetänkandet och hela utredningen för nedladdning.

Kommuner vill kunna ändra beslut vid kriser

SKR, Sveriges kommuner och regioner, kritiserar utredningen för att socialtjänsten inte föreslås få större möjligheter att prioritera och ändra beslut ”vid extraordinära händelser” som den pågående pandemin.

– Inom nästan alla välfärdsområden har regeringen kunnat införa tillfälliga regelförändringar under coronapandemin, men inte inom socialtjänstens område. Det är olyckligt, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR.

Vision varnar för kommunala besparingar

Fackförbundet Vision ser ”en stor risk att det kommunala handlingsutrymmet blir för stort och att socialtjänstens insatser kommer att styras av kommunala budgetramar snarare än av lagstiftarens intentioner och den professionella bedömningen”.

Det finns också en överhängande risk att likvärdigheten mellan kommunernas socialtjänst minskar än mer, skriver Vision i sin analys av utredningen.

”Sluta köra över expertutredningar”

Akademikerförbundet SSR kritiserar ”att socialtjänstens expertutredningar även fortsättningsvis kan köras över av sekundsnabba beslut”.
– Regeringen måste se till att denna rest av Sveriges fattigvårdslagar kastas på sophögen. Något liknande hade varit otänkbart inom vården, att en lekman griper in och prioriterar vem som har störst behov av vård, säger Heike Erkers, förbundsordförande, i ett uttalande.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *