Nyheter

Insatser utan prövning och fokus på jämlika levnadsvillkor


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Margareta Winberg hoppas på en bättre socialtjänst med ökad kunskap, bättre planering och förebyggande stöd

Margareta Winberg. Foto: Linnea Bengtsson

Margareta Winberg. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Socialtjänsten ska kunna ge insatser utan behovsprövning.
Den ska även arbeta för att främja jämlika levnadsvillkor.
Det är två av förslagen som idag presenterades Margaretha Winberg när hon överlämnade utredningen om ”Framtidens socialtjänst” till regeringen.

Hållbar socialtjänst

Margareta Winberg menar att utredningens förslag skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst.

Det handlar om en mer förebyggande och mer tillgänglig socialtjänst, mer kunskap och bättre planering av insatser.

Alla förslagen

Här finns en sammanfattning av slutbetänkandet och hela utredningen för nedladdning.

Kommuner vill kunna ändra beslut vid kriser

SKR, Sveriges kommuner och regioner, kritiserar utredningen för att socialtjänsten inte föreslås få större möjligheter att prioritera och ändra beslut ”vid extraordinära händelser” som den pågående pandemin.

– Inom nästan alla välfärdsområden har regeringen kunnat införa tillfälliga regelförändringar under coronapandemin, men inte inom socialtjänstens område. Det är olyckligt, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR.

Vision varnar för kommunala besparingar

Fackförbundet Vision ser ”en stor risk att det kommunala handlingsutrymmet blir för stort och att socialtjänstens insatser kommer att styras av kommunala budgetramar snarare än av lagstiftarens intentioner och den professionella bedömningen”.

Det finns också en överhängande risk att likvärdigheten mellan kommunernas socialtjänst minskar än mer, skriver Vision i sin analys av utredningen.

”Sluta köra över expertutredningar”

Akademikerförbundet SSR kritiserar ”att socialtjänstens expertutredningar även fortsättningsvis kan köras över av sekundsnabba beslut”.
– Regeringen måste se till att denna rest av Sveriges fattigvårdslagar kastas på sophögen. Något liknande hade varit otänkbart inom vården, att en lekman griper in och prioriterar vem som har störst behov av vård, säger Heike Erkers, förbundsordförande, i ett uttalande.

 

Fler artiklar om detta ämne

Framtidens socialtjänst
Margareta Winberg. Foto: Linnea Bengtsson
Barn kan få mer att säga till om – men Winberg ville gå ännu längre
Utredningen om framtidens socialtjänst lyfter fram barns rättigheter

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *