Inte sant, DN!

DEBATTINLÄGG. I söndagens DN, avdelning Din Ekonomi, skriver reportern att ”Alla hushåll har fått plus i plånboken” och hänvisar till en utredning gjord av Swedbank om vad som hänt under de senaste 10 åren. I Swedbanks analys står ”typhushåll som Swedbank följer”, det vill säga den rubrik DN har satt stämmer inte!

Vi som företräder funktionshindrade med så stora funktionshinder att de har aktivitets- eller sjukersättning vet att rubriken är ett hån mot dessa personer. Men kanske räknar inte DN:s reporter vuxna i denna grupp som ”hushåll” för att de bor i gruppbostäder. DN är tyvärr i ”gott sällskap” med de flesta politikerna och pensionärsorganisationer!

Verkligheten för denna grupp, där aktivitets- och sjukersättningens garantibelopp är helt kopplad till prisbasbeloppet, är att inkomsten ökat med 13 procent på 10 år. Samtidigt har de två största utgifterna för gruppen som är bostadskostnad och matkostnad ökat med cirka 30 procent respektive 20 procent.

Några jobbskatteavdrag eller andra kompenserande skattelättnader som ålderspensionärer erhållit har dessa ”förtidspensionärer” inte fått. I dag betalar gruppen 75 procent mer i skatt än den som får motsvarande lön och 61 procent mer skatt än den som får motsvarande ålderspension. Samtidigt står bostadstillägget stilla för gruppen och ökar inte som för ålderspensionärer! För bostadstillägget gäller samma hyrestak 5000 kronor dessutom över hela Sverige oavsett hyresnivå i regionen?!

Vi i intresseorganisationerna har påpekat problemet t.ex. i rapporten ”Fångad i fattigdom” . LSS-utredningen påpekade detta redan i sin rapport 2008 utan reaktion från anvariga i regeringen.

Det vore bra och viktigt om DN uppmärksammade hur ”Din Ekonomi” ser ut för funktionshindrade med aktivitets- eller sjukersättning!