Inte vårdslöst av god man att missa bidrag på 87 000

Är det försumligt av en god man att missa att ansöka om merkostnadsersättning?
Det ansåg överförmyndaren i Söderhamns kommun som därför entledigade en god man från sitt uppdrag.
Men Attunda tingsrätt tyckte annorlunda. Den gode mannen var inte vårdslös och ska inte betala skadestånd, anser tingsrätten.

En av god mans viktigaste uppgifter

En av de viktiga uppgifterna för en god man är att hålla sig informerad om de bidrag som huvudmannen kan ha rätt till, exempelvis merkostnadsersättning (tidigare: handikappersättning).

Men Attunda tingsrätt (mål nummer T 5966-21) tog hänsyn till att det var ett lekmannauppdrag som den gode mannen inte fått någon utbildning för.

Tingsrätten noterade också att överförmyndarna i flera års tid hade godkänt den gode mannens årsredovisningar utan anmärkning.

Kan ha förlorat 87 000 i merkostnadsersättning

Huvudmannen har under år 2016, 2018 och 2019 betalat sammanlagt 37 266 kr i arvode och arbetsgivaravgifter för det arbete som den gode mannen utfört. Huvudmannen har också haft nästan 60 000 kronor i kostnader för annan hjälp.

Trots detta har den gode mannen inte ansökt om merkostnadsersättning. Huvudmannen har därigenom förlorat totalt mer än 87 000 kronor.

Huvudmannen måste nu betala rättegångskostnader

Den gode mannen har bestritt att hen varit vårdslös och har pekat på att uppdraget som god man är ett lekmannauppdrag och att hen inte fått någon information om handikappersättning och merkostnadsersättning från överförmyndarna.

Tingsrätten anser inte att huvudmannen har styrkt att gode mannen agerat vårdslöst. Därför blir det inget skadestånd. Huvudmannen måste dessutom betala 20 000 kronor i rättegångskostnader till gode mannen.