Integration prioriteras inte av svenska företag

Intresset för att integrera personer med funktionsnedsättningar är mycket svagt hos svenska arbetsgivare. En ny enkät från Skop visar att bara ett företag av 20 prioriterar denna fråga.
– Det är ingen överraskning, kommenterar Lars Lööw, kommunikationsdirektör på Samhall.

Det är Samhall och företagsnätverket CSR Sweden som beställt undersökningen, för att mäta hur svenska företag prioriterar när det gäller socialt ansvarstagande.

300 företag med fler än 350 anställda har intervjuats om vilka hållbarhets- och sociala frågor de prioriterar.

Intresset för att integrera personer med invandrarbakgrund har ökat jämfört med tidigare. 25 procent av företaget rankar detta som en av de tre viktigaste frågorna.

Däremot är intresset för att integrera personer med funktionsnedsättningar fortfarande mycket lågt. Bara fem procent av företagen tar med detta bland de tre viktigaste hållbarhets- och CSR-frågorna.

– Att arbetsgivare i allmänhet inte prioriterar att anställa personer med funktionsnedsättning är ingen överraskning. I Samhall har vi ändå på senare tid märkt ett ökat intresse från våra kunder att inte bara se vårt samarbete som en bra affär utan också som ett sätt för företaget att ta ett socialt ansvar, säger Lars Lööw på Samhall.