Ny bok: Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa

BOKRECENSION. KomLitt har nyligen gett ut en ny bok av läkaren och specialisten i allmän psykiatri, Lena Nylander. Den heter ”Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa” med underrubriken ”Introduktion för personal i verksamhet enligt LSS”.

Vad innebär det att arbeta för en person med IF?

Det är en enkel och lättförståelig bok utan att för den del ge avkall på kvaliteten i informationen. Det går att förstå vad Lena skriver, kort sagt. Jag tycker att den ger en utmärkt bild av vad det kan innebära att arbeta för en person som har en intellektuell funktionsnedsättning. Inte bara när det förekommer psykisk ohälsa utan rent generellt.

Den visar på vikten av att anställda får ett tydligt uppdrag och den pekar på det viktiga mantra som Petra Björne, forskare vid Lunds universitet myntat; Aldrig tvinga, aldrig överge. Lyssna för övrigt gärna på podden där David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om just det begreppet.

Vad är normalt och vad behöver rapporteras?

Det beskrivs hur viktigt det är med kunskap i arbetsgruppen kring personen med LSS-insatser, så att man vet vad som är ”normalt” och vad som är händelser man kan behöva rapportera vidare. Lena Nylander skriver också om hur svårt det kan vara för en person med intellektuell funktionsnedsättning, som dessutom mår dåligt, att t ex komma till psykakuten.

Det jag saknar i boken är en diskussion om tystnadsplikt mellan vård och LSS-verksamhet. Tystnadsplikten gäller och som anställd är det viktigt att veta när det är korrekt att lämna över information till vården och när man inte kan göra det.

Lena Nylander har också ibland skrivit om situationer som kanske är mer ideologiskt korrekta än faktiskt förekommande. I vart fall inte särskilt vanligt förekommande. T ex att det är viktigt att vården är positiv till att göra hembesök. Frågan är vad LSS-personalen som arbetar med den enskilde ska göra om vården inte gör dessa hembesök?

Verktyg för att arbeta med utmanande beteende

Ett stort plus är den fina informationen och verktygen kring hur man kan arbeta med utmanande beteende.

Jag rekommenderar boken som en bra grund att stå på för alla som ska arbeta med personer som har intellektuella funktionsnedsättningar. Helst tillsammans med förtydliganden från verksamheten man är anställd av, vad som gäller för just den eller de personer man arbetar med.

Fakta om boken

Bok: Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa
Författare: Lena Nylander
ISBN 978-91-7251-266-5
67 sidor
Läs mer om boken på Komlitts webbplats