ISF: Dags att utöka omprövningarna av assistans

Det har blivit svårare att stoppa felaktiga utbetalningar av assistansersättning. Det menar ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, som nu vill utöka möjligheterna att ompröva assistansersättning.

Uppföljning behövs – men inte utan en trygg behovsbedömning

I en kommentar säger Sophie Karlsson, ordförande för Intressegruppen för assistansberättigade, IfA, att det behövs ett system för uppföljning. Men först måste behovsbedömningen rättas till.

– Problemet är att vi hittills inte sett någon bra lösning på hur behovsbedömningen ska hanteras, så man kan vara säker på att beviljas assistans för det man behöver den till och i den omfattning som behövs. Det finns en rädsla att förlora assistansen eller att beviljas för lite assistans till följd av snäva bedömningar. Vi vill inte ha tillbaka de tidigare tvåårsomprövningarna, säger Sophie Karlsson.

IfA menar att uppföljning behövs för att minimera risken för stora återkrav som går långt tillbaka i tiden. Återkrav på hundratusentals kronor eller miljontals kronor är katastrofala, när den enskilde ändå har behov av assistans och assistans har utförts.

– För oss som har behov assistansersättning är det viktigt att kunna känna Försäkringskassans stöd och att kontroller som sker landar rätt. Tillämpningen får inte bli så krånglig att man inte förstår om man gör fel, vilket vi kan se exempel på idag, säger Sophie Karlsson.

Regeringens åtgärder räcker inte

I rapporten ”Felaktiga utbetalningar av assistansersättning” skriver ISF att ”regeringens åtgärder inom assistansområdet är inte tillräckliga utan ytterligare lagstiftning behövs för att minska de felaktiga utbetalningarna”.

ISF menar att ett JO-beslut 2020 hindrar Försäkringskassan att utreda förhållanden som gäller annan person än den förmånen gäller, även när det finns goda skäl att anta att redovisad assistans inte har utförts.

– Vi anser att regeringen bör ge Försäkringskassan möjlighet att utreda annan person än den förmånen gäller. I assistansärenden är det betydelsefullt att utreda om brukaren och assistenten har varit på samma plats under arbetspasset. Det skulle ge Försäkringskassan bättre förutsättningar att avgöra om assistans faktiskt har utförts, säger Sonja Nikolovska, projektledare på ISF.

Ifrågasätter nödstoppet för omprövningar

ISF menar också att nödstoppet för omprövningar 2018 har gjort det svårare att upptäcka ärenden där ersättning betalas ut felaktigt. Därför vill ISF nu att möjligheterna till omprövningar utökas igen.

Inspektionen påpekar också att Försäkringskassan kan förbättra sina egna kontroller. Som exempel nämns att Försäkringskassan har betalat ut hel sjukpenning till personer som uppges ha arbetat som assistent för samma tid.

424 miljoner betalades ut felaktigt 2021

Upptäckta felaktiga utbetalningar av assistansersättning uppgick 2021 till drygt 424 miljoner kronor, enligt ISF.

IfA startar nya samarbeten mot oseriös assistans

IfA har tagit en nyckelroll i arbetet mot kriminalitet, genom information och samverkan. Brottsbekämpningen har stått i fokus på IfA:s debattforum och rådsmöten.

– Vi kommer tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och några andra myndigheter och organisationer att arbeta fram ett material om risksignaler för oseriös assistansverksamhet, säger Sophie Karlsson. För den enskilde assistansberättigade är det viktigt att få information om vad som är rätt och hur man ser signaler på sådant som ev kan vara fel.

Samtidigt betonar hon att assistansanvändares integritet måste skyddas.

– Att myndigheter samverkar och kan dela med sig av nödvändig information är bra, så länge informationsflödet inte blir för stort så det får menlig inverkan på den enskildes liv. Varje person måste kunna känna trygghet i att myndigheterna hanterar ens personuppgifter på ett tryggt sätt. I utredningen för assistansersättning framgår ingående detaljer om enskilda och den informationen ska inte vara tillgänglig för fler än vad som absolut behöver den, säger Sophie Karlsson.

– Det är tråkigt att så mycket de senaste åren har gått åt till missbruket av assistansersättning istället för att utveckla och förbättra den personliga assistansen för alla som rätteligen behöver den personliga assistansen. Jag tror på än mer samverkan och kunskapsspridning, säger Sophie Karlsson.

En kommentar

  1. Hela våra domar ligger ju ute till allmänhetens beskådande?! Så det ”ligger väl redan ute?
    Ingen integritet här inte!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *