ISF: Fler unga bör få sjukersättning redan från 19 års ålder | HejaOlika

ISF: Fler unga bör få sjukersättning redan från 19 års ålder

Försäkringskassans fasad

Försäkringskassan måste bli bättre på att informera om unga med funktionsnedsättningar om att de kan få sjukersättning redan från 19 års ålder, anser Inspektionen för socialförsäkringen.

Det viktiga syftet är att unga med svåra funktionsnedsättningar ska ha en trygg inkomst

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Fler unga borde kunna få sjukersättning redan från 19 års ålder. Det menar ISF i en rapport efter att ha granskat de nya reglerna för aktivitets- och sjukersättning.

ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, anser att Försäkringskassan måste bli bättre på att informera unga om att de kan söka sjukersättning istället för aktivitetsersättning.

Många gånger söker unga aktivitetsersättning upprepade gånger, utan att få information om att de skulle kunna ansöka om den mer långsiktiga sjukersättningen.

”Det innebär att unga personer som eventuellt hade velat ha den trygghet som hel sjukersättning kan ge inte får en sådan trygghet. De unga personerna får i stället ansöka om aktivitetsersättning igen, med den osäkerhet som är förknippad med om hen blir eller inte blir beviljad ersättningen”, heter det i ISF-rapporten.

ISF påminner om att syftet med den nya möjligheten att bevilja sjukersättning för unga personer i åldern 19–29 år är att ge gruppen med mycket svåra funktionsnedsättningar en tryggad inkomst. ”Regeringen avser då den grupp med så omfattande funktionsnedsättningar att det närmast framstår som kränkande att diskutera arbetslivsinriktade åtgärder.”

Kritik mot extrapengar

Samtidigt kritiserar ISF systemet med ”särskild ersättning för aktiviteter inom aktivitetsersättningen”. Denna extra ersättning kan man bara få om man har aktivitetsersättning, inte sjukersättning.

”Om det ska gälla även fortsättningsvis bör regeringen överväga om ersättningen ska kunna betalas ut som ett bidrag av typen friskvårdsbidrag till hela gruppen under 30 år, både de med sjukersättning och de med aktivitetsersättning”, skriver ISF.

 

Fakta: Vad är sjukersättning och aktivitetsersättning?

Försäkringskassan kan betala ut sjukersättning eller aktivitetsersättning till en person som har långvarigt nedsatt arbetsförmåga:

Sjukersättning är en ersättning för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har en nedsatt arbetsförmåga som bedöms bestå för all överskådlig framtid. Arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel.

Personer under 30 år kan i stället, från och med juli det år de fyller 19 år, få aktivitetsersättning. Då ska arbetsförmågan vara nedsatt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning med minst en fjärdedel under minst ett år.

Sedan februari 2017 kan Försäkringskassan bevilja hel sjukersättning från och med juli det år personen fyller 19 år, i stället för som tidigare det år då hen fyller 30 år. En förutsättning är att arbetsförmågan är stadigvarande helt nedsatt. (Källa: ISF.)

 

Publicerad:
2019-06-27

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
Försäkringskassan, ISF, aktivitetsersättning, ekonomi, ekonomisk trygghet, privatekonomi, sjukersättning


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

STÄNG
Skip to content