ISF-rapport ökar trycket på regeringen att stoppa dubbla föräldraavdrag

Om en knapp vecka, den 30 januari, tar riksdagens socialutskott upp frågan om förslaget att nollställa föräldraavdraget inom personlig assistans.
Motivet att nollställa avdraget har förstärkts av ISF:s rapport, menar Christofer Bergenblock (C).

”Anmärkningsvärt att regeringen skjuter på beslutet”

– Det är anmärkningsvärt att regeringen skjuter frågan framför sig trots att det nu finns tillräckligt med underlag för att istället genomföra en förändring, säger Christofer Bergenblock.

Strax före jul meddelade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att hon gett Försäkringskassan ett nytt uppdrag att ”följa upp och analysera hur regelförändringen om ett schabloniserat föräldraavdrag, och tillämpningen av den, har påverkat utfallet av rätten till assistansersättning”. Uppdraget ska redovisas den 2 september.

ISF ger fullt stöd för att lagen feltolkas

– Jag har läst igenom delar av ISF:s rapport och kan konstatera att den ger fullt stöd för bilden av att det görs för stora föräldraavdrag, säger Christofer Bergenblock till HejaOlika.

ISF skriver bland annat på sidan 86 i rapporten som släpptes den 23 januari 2024:

”Att Försäkringskassan inte gör schablonavdraget från barnets totala behov av hjälp utan från det assistansgrundande hjälpbehovet får till följd att avdraget blir stort i förhållande till det totala antalet timmar som barnet behöver hjälp. De intervjuer som vi har genomfört med tjänstepersoner på Försäkringskassan ger en bild av att schablonavdraget leder till att färre barn beviljas assistansersättning efter att schablonavdraget för föräldraansvar infördes.”

– Enligt ISF innebär alltså Försäkringskassans tillämpning av lagen att för stora avdrag görs, säger Christofer Bergenblock.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *