IVO ger upp striden mot Humana – överklagar inte

Striden är över. IVO kommer inte att överklaga förvaltningsrättens beslut att upphäva IVO:s beslut om Humana.

Ett överklagande skulle ta alltför lång tid. IVO vill hellre redan nu följa upp de åtgärder som Humana vidtar för att rätta till brister.

Därmed kommer förvaltningsrättens beslut att stå fast, och Humana behåller tillståndet för personlig assistans.

LÄS ÄVEN:
Kommentar: Prövning i högre instans hade behövts
Klar seger för Humana – får behålla tillståndet för personlig assistans

”Assistansreformen är tryggare idag än igår”

– Vi är glada över att kunna lägga tillståndsfrågan helt och hållet bakom oss. Assistansreformen är tryggare idag än igår, men vi kommer att fortsätta kämpa för dess utveckling och ökad tydlighet, gärna tillsammans med myndigheterna, säger Johanna Rastad, vd och koncernchef på Humana.

– Vi tar till oss av den kritik som har framkommit och kommer fortsätta att arbeta systematiskt med vårt kvalitetsarbete. Vi ser fram mot att fortsätta dialogen med både IVO och Försäkringskassan, tillägger Johanna Rastad.

LÄS MER: Striden om Humanas assistans – vad har hänt?

Därför väljer IVO att inte överklaga

IVO uppger att man har analyserat domen och de nya uppgifter som lämnats under domstolsprövningen. IVO har även haft en dialog med Försäkringskassan.

IVO framhåller att förvaltningsrätten har konstaterat att det finns brister i Humanas hantering av assistansreglerna. Förvaltningsrätten ansåg dock att Humanas åtgärder för att hantera bristerna är tillräckliga, och att det därför inte finns grund för att återkalla tillståndet.

IVO:s logotyp. Foto: Linnea Bengtsson
IVO betonar att man kommer att följa upp de åtgärder Humana vidtar. Foto: Linnea Bengtsson.

IVO avser att följa de åtgärder som bolaget vidtar för att efterleva IVO:s tillsynsbeslut och säkra kvaliteten i verksamheterna”, skriver IVO i ett pressmeddelande.

”Bedömningen är att IVO når bäst effekt i tillsynen, i syfte att skydda de assistansberättigade och säkra efterlevnaden av regelverken, genom att följa att bolagets aviserade åtgärder får nödvändiga resultat i synliga förbättringar.”

IVO har kommit fram till att ett överklagande skulle ta lång tid, och att det därför inte är lämpligt. IVO tänker istället ”följa bolagets agerande redan nu och väljer därför att inte överklaga domen”.