Ökad tillsyn på LSS-boenden – unga kvinnor extremt utsatta

  • IVO är i gång med regeringsuppdraget om att förstärka tillsynen om våld i nära relationer.
  • Unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning på LSS-boende kan vara ”extremt utsatta”.
  • ”Vi har inte planerat klart alla delar, men initialt kommer vi att genomföra viss tillsyn på LSS-boenden”, säger Maria Björklund, samordnare på IVO.

Samtalat med kvinnor som utsatts för våld

Maria Björklund medverkade på IfA:s rådsforum om personlig assistans den 5 maj 2022 och berättade då om regeringsuppdraget och att IVO planerar fortsatt tillsyn, men att det ännu är oklart om det blir inom assistansområdet.

– Genom kontakter med bland annat IfA har vi nått ut till och kunnat samtala med kvinnor som har varit utsatta för våld, och vi ser att detta är en mycket väsentlig fråga, säger Maria Björklund.

Kan göra stor skillnad

Hon har stora förhoppningar om att uppdraget att förstärka och utveckla tillsynen inom området våld kan göra stor skillnad.

– Vår myndighet har tidigare inte fokuserat specifikt på området personer med funktionsnedsättning, men det gör vi nu. Det första steget är att börja prata om det och öppnar ögonen för problemen. Det finns annars en stor risk att särskilt utsatta grupper hamnar utanför när vi tittar på våld i stort, och inte förstår hur det fungerar i sårbara grupper. Det får inte vara locket på, vi måste prata om det, säger Maria Björklund.

Regeringsuppdraget har därför stort fokus på sårbarhet. Och dit räknar man bland annat Hbtqi, äldre, funktionsnedsättning, skadligt bruk och beroende, ekonomisk utsatthet och utrikes födda kvinnor.

Mer våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Bland de särskilt utsatta finns kvinnor med funktionsnedsättning, och där vet man redan att utsattheten för våld är högre.

– Det är jätteviktigt för oss att genomföra tillsyn som medför största möjliga förbättring. Vi behöver hitta tydliga, konkreta områden som vi kan tillsyna, så att vi inte hamnar för mycket på den övergripande nivån. Strukturer och handlingsplaner är också viktiga men vi behöver hitta rätt frågor och rätt verksamheter för att göra så stor skillnad som möjligt.

– Vi vill utgå från de personer som är utsatta för våld och lägga stor vikt vid deras berättelser. Vad är det som sticker ut? Var kan vi göra störst skillnad?

Sexuella övergrepp mot unga kvinnor med IF

Maria Björklund berättar att man har träffat många brukarföreningar och fått många ”medskick” och citat från utsatta personer.

– Det har kommit upp tydliga beskrivningar som har gett oss mycket input i uppdraget, berättar Maria Björklund.

IVO har bland annat fått information om att det inom gruppbostäder enligt LSS förekommer en hel del sexuella övergrepp mot kvinnor, både av medboende och personal. IVO har fått information om att unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning är extremt utsatta. Ofta anmäls det inte enligt lex Sarah. Närstående vill tysta ned, och verksamheten drar sig för att anmäla.

LÄS ÄVEN:
Stoppa mångdubbla våldet mot barn med funktionsnedsättning
Allvarliga brister i stödet till våldsutsatt med funktionsnedsättning
Kräver skarpa sanktioner vid övergrepp på LSS-boenden

Viktigt att fånga upp signaler om våld inom assistans

Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, tycker att det är mycket viktigt att man inom personlig assistans lär sig att fånga upp signaler om att det förekommer våld.

– Vi vet att många med assistans är i utsatta situationer. För de som har funktionsnedsättning och är beroende av praktisk hjälp är riskerna mycket större. Det kan vara en assistent eller en nära anhörig som är assistent och utövar våld. Det kan vara subtilt ibland men behöver tas på allvar. Det är ett område som man behöver lära sig mer om inom assistansen.

Sophia Karlsson betonar att den person som drabbas av våldet behöver hjälp att komma ur situationen.

– Anordnaren behöver vara behjälplig med att ge assistansanvändaren den hjälp personen behöver. Det är viktigt med kunskap, och det är viktigt att kunna få det stöd man behöver för att komma ur situationer med våld.

Hon menar att projektet Bildsamt kan vara till stöd, eftersom projektet tagit fram hjälpmedel för att kunna tala om våld med stöd av bilder. Detta är något som assistansverksamheter kan ha stor nytta av.

Mera fakta om regeringsuppdraget

Det var hösten 2021 som IVO fick regeringsuppdraget om ”att förstärka och utveckla tillsynen rörande mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck”.

Vid genomförandet av uppdraget ska IVO bland annat beakta utsattheten och behoven hos personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation, HBTQI samt barnrättsperspektiv.