IVO stoppar fler assistansbolag

IVO har återkallat uppsalabolaget Lans Assistans AB:s tillstånd att bedriva personlig assistans. Beslutet fattades 21 februari 2023.

Två stora återkrav

IVO menar att assistansbolaget och dess företrädare inte uppfyller kravet på lämplighet. IVO motiverar detta med att det finns brister vad gäller anmälningsskyldighet och uppgiftslämnande, men också brister i bolagets ekonomi.

IVO hänvisar även till uppgifter från Försäkringskassan om att assistansersättning betalats ut felaktigt under flera års tid. Försäkringskassan har beslutat om återkrav på 3,6 miljoner kronor en assistansanvändare som lämnat oriktiga uppgifter. Ett annat återkrav uppgår till 5,7 miljoner kronor.

Assistansbolaget har överklagat återkraven, och fallen ligger nu hos kammarrätten. Lans Assistans har i ett yttrande till IVO argumenterat för att det inte finns några återkrav som vunnit laga kraft, och att bolaget inte är på ekonomiskt obestånd.

LÄS ÄVEN: Striden om Humanas tillstånd att bedriva assistans – vad har hänt?

Prima Assistans i Norr har fått inhibition

Tidigare under februari (den 8 februari 2023) återkallade IVO tillståndet för Prima Assistans i Norr AB:s tillstånd att bedriva personlig assistans. Bolaget har 10 kunder.

Prima Assistans har fått inhibition beviljad och kan alltså fortsätta bedriva assistans med rättsprocessen pågår.

I beslutet den 8 februari skriver IVO att det Luleå-baserad bolaget inte uppfyller kravet på lämplighet i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bristerna gäller dels att man anses ha missat att anmäla förändringar, dels inte haft full kontroll på registerutdrag för anställda.

IVO baserar beslutet på anmälan från Försäkringskassan, som också har gjort återkrav på bolaget för att bolaget anses ha lämnat felaktiga uppgifter. Enligt IVO är bristerna allvarliga eftersom de är upprepade och att återkraven uppgår till mångmiljonbelopp.

Återkrav efter omprövning

Ett av återkraven – på 1,6 miljoner kronor – beror på att Försäkringskassan har bedömt att en assistansanvändare inte har behov av hjälp med de grundläggande behoven. Myndigheterna anser att bolaget borde ha informerat om detta, men så har inte skett.

Ett annat återkrav – på drygt 6 miljoner kronor – handlar om en omprövning av ett beslut från 2017. Vid omprövningen 2020 kom Försäkringskassan fram till att assistansanvändaren inte har haft så stora behov som det beskrevs 2017. Försäkringskassan anser att bolaget borde ha uppmärksammat att hjälpbehovet brukaren hade, när det tog över som anordnare, inte stämde med det tidigare beslutet och borde ha uppmärksammat Försäkringskassan på detta.

Så svarar bolaget

I yttrande till IVO har bolaget påpekat att återkraven fortfarande är under prövning, och att man inte per automatik kan anses som olämplig för att det finns återkrav. Bolaget uppger att man gjort många anmälningar om ändrade förhållanden, och att man även har förbättrat arbetet med att anmäla förändringar.

IVO anser dock att man inte har någon anledning att ifrågasätta Försäkringskassans bedömningar och återkrav.

Assistansbolag i Stockholm hotas också av återkallelse

I ett annat beslut, den 10 februari 2023, underkänner IVO ett assistansbolag i Stockholm vad gäller kravet på lämplighet.

IVO anser att bolaget (som har några tiotal kunder) inte har skött sin skyldighet att anmäla förändringar till Försäkringskassan. IVO har fått en anmälan från Försäkringskassan som bedömt att bolaget har missat att anmäla ändringar. Bolaget har också fått ett återkrav på 5,9 miljoner kronor.

I detta fall har IVO inte återkallat tillståndet att bedriva assistans, men man hotar med att så kan bli fallet om bristerna inte rättas till. Bolaget måste redovisa åtgärder sedan den 27 februari. Beslutet har diarienummer 3.5.2-44346/2021-54.

3 kommentarer

 1. Men nu tror jag IVO har fått fnatt på riktigt!
  Inte ifrågasätta Försäkringskassan?! Är det nåt man ska göra så är det att ifrågasätta den myndigheten, om man nu inte ska göra det – varför finns då rätten att överklaga?
  Ivo borde nog spotta ut taggtråden dom käkar till frukost varje dag och bli lite mer samarbetsvilliga. Har någon råkat nämna för dom att det är människor som inte kan resa sig själva från pottan som dom sätts på dom har att göra med?
  Hur tänker man runt personalen? I en redan trögflytande bemanningssituation, så kommer ju folk att aktivt välja bort detta yrke i framtiden… det här illa, riktigt illa.

  1. Om det är någon man SKA ifrågasätta, så är det just FK! De ändrar egna gällande beslut i efterskott, helt godtyckligt, trots att lagen inte har ändrats. Det som hände för några år sen med svårtsjuka som fick sin assistans indragen är ett bra exempel på att FK inte är konsekventa i sina bedömningar, De har även haft hetsjakt på sjukskrivna.

 2. Jag tycker det är hög tid att dra in många tillstånd eftersom bolagen inte tillhandahåller den hjälp/assistans som behövs och min erfarenhet är att de tycker att de kan skicka vem som helst bara det är någon på plats, många bibehåller anställda som missköter sig framför att vara lojala mot kunden. Fick dessa sparken skulle det lösa en del problem då det är svårt idag att hitta vettiga assistenter för nyanställning, de flesta som söker är inte lämpade att arbeta som assistent. Detta är min personliga erfarenhet.

  Det jag däremot undrar över är bolagens ansvar för att se att ett behov minskat, det låter inte rimligt – det måste åligga sjukvården som skriver intyg. Därmed tycker jag inte att assistansbolagen skall vara en del av ansökningsprocessen, den måste vara neutral och bygga på läkarintyg.

  Men hur kan mer eller mindre ”icke handikappade” få läkarintyg som säger att de behöver personlig assistans dygnet runt? Köper man dessa intyg som man gör med narkotikarecept?

  Jag röstar för certifierade assistansbolag – där certifieringen delas upp i olika svårighetsgrad – de som bara behöver hjälp fysiskt men kan leda sin assistans, de som behöver lite mer hjälp men fortfarande kan kommunicera och kontakta anhörig/god man, samt de som inte kan kommunicera eller kontakta anhörig/god man och är helt utlämnad till att assistenterna/bolaget tar sitt uppdrag på allvar, vilket väldigt få gör – det är brist på ledarskap och säkerställande av kvalité – precis som IVO säger. Hur ska man lösa detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *