IVO stoppar låsta dörrar på gruppboende

Publicerat av
Redaktionen
Dela

Inga kamrater får besöka de boende på en gruppbostad på vardagar. Och den gemensamma lokalen är låst efter klockan 22.
Nu kräver IVO omedelbar ändring så att de boende kan leva som andra.

Det var i september som IVO, Inspektionen för vård och omsorg, besökte LSS-boendet som finns i Norrtäljetrakten.

IVO fick då information av personalen om att det inte var tillåtet att ha vänner på besök under vardagar, trots att boendet är den enskildes permanenta hem.

Vidare fick IVO veta att gemensamhetslokalen inte var öppen för de boende efter klockan 22 på kvällen.

Lägenheten där de boende lagar mat var inte heller öppen förutom när personalen fanns på plats. Det fanns också andra brister, bland annat när det gäller dokumentation och journaler.

IVO har nu beslutat att gruppbostaden måste säkerställa att den gemensamma lokalen är tillgänglig dygnet runt för de sex personer som bor här. Senast den 14 december ska vidtagna åtgärder redovisas till IVO.

     

Artikeln publicerades 2015-12-08